English

Betina

Efter mere end 20 år som frisør besluttede Betina sig for at skifte frisørsaksen ud og følge sin drøm om at arbejde på kontor. Drømmen er hun i fuld gang med at gøre til virkelighed med en euv business på Tietgen. Efter 1,5 år på skolebænken er hun nu elev hos Fyns Politi i Odense.

Euv business er en erhvervsuddannelse for dig, der er fyldt 25 år

Euv business er en erhvervsuddannelse for voksne - altså for dig, der er fyldt 25 år. Med en euv business er du klar til en elevplads inden for den branche du har specialiseret dig i eller til et eux business-forløb hos os, hvor du bruger et ekstra år på skolen til at få gymnasiale niveauer. 

Næste opstart på euv business er mandag 9. august 2021.

Betina tog en euv business for voksne

Betina er egentlig uddannet frisør, men efter mere end 20 år i faget besluttede hun sig for at skifte frisørsaksen ud og følge sin drøm om at arbejde på kontor. Drømmen er hun i fuld gang med at gøre til virkelighed med en eux business og eud business for voksne på Tietgen. 

Betina tog først en euv business for voksne på Tietgen på et halvt år og så efterfølgende en eux business på 1 år for at få gymnasiale niveauer. Så i alt 1,5 år i skole og 2 år som elev i en virksomhed. (Euv business tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og længden kan derfor variere)

Betina landede i Tietgen Business' voksenafdeling, hvor elever med erfaring og ønsker at skifte branche sættes sammen. Voksenafdelingen på Tietgen Business ligger i en bygning for sig selv med egne klasselokaler og egne lærere, der kun underviser voksenelever.  

"For mig har det været fedt, at gå i et voksenmiljø og i en klasse med andre elever på min egen alder. Vi har kunnet bruge vores forskellige erfaringer og sparre med hinanden."

Efter 1,5 år på skolebænken fik Betina elevplads hos Fyns Politi i Odense, og hun føler hun er kommet på rette hylde. "Det er fedt at tænke på, at det er lykkes mig at skifte efter 24 år i samme branche, igennem en ny uddannelse og nu til en fast stilling på arbejdsplads jeg nyder at være," fortæller Betina, der i dag er fastansat hos Fyns Politi.

Opbygning af eux business for voksne

Er man som Betina fyldt 25 og vil have en kontoruddannelse, skal man starte på euv business - erhvervsuddannelse for voksne. Uddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb, hvor du har mulighed for at forkorte uddannelseslængden hvis du har erfaring fra tidligere. Uddannelsens opbygning er derfor meget individuel, men vi har forsøgt at give et billede af opbygningen i menuen nedenfor. 

Grundforløb 2 (op til ½ år)

Afhængig af din realkompetencevurdering vil dit grundforløb vare op til et halvt år. 

Inden du starter på grundforløbet skal du vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for om du vil arbejde inden for butiks-, handels- eller eventbranchen:

  • Butik/detail for dig, der drømmer om en butikskarriere inden for mode- eller designtøj, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Eller måske vil du hellere arbejde kreativt i butikken med fokus på indretning og design.
  • Handel for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik på business-to-business-markedet (B2B), hvor professionelle virksomheder handler med hinanden.
  • Event for dig, der vil arbejde med oplevelser og events. Her handler det om at arrangere og planlægge events, så alt går op i en højere enhed og oplevelsen bliver en fuldtræffer.

Læs mere om hvad du kan blive inden for de tre brancher her.

Fag på grundforløb 2

På grundforløb 2 får du undervisning i grundfagene:

  • Afsætning C
  • Virksomhedsøkonomi C 
  • IT C

Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag, der bestemmes ud fra det uddannelsesmål, du har sat inden start. Her lærer du om begreber, services og andre færdigheder, som er relevante inden for den branche du har valgt. På den måde bliver du klar til en elevplads inden for branchen.

Du afslutter grundforløb 2 med et grundforløbsprojekt, der, sammen med dine grundfag, er adgangsgivende til en elevplads. Til eksamen skal du op i et af grundfagene samt dit eksamensprojekt.

Når du har afsluttet grundforløb 2 fortsætter du videre på hovedforløbet og din toårige elevtid i en virksomhed. 

Studieforløbet (op til 1½ år)

<p>På eux business skal du have et grundforløb og et studieforløb inden du kan fortsætte videre og blive elev i en virksomhed eller videreuddanne dig. <a href="/EPiServer/CMS/Content/business/eux-business/videreuddannelse,,2243/?epieditmode=False"><strong>Læs mere om videreuddannelse med eux business her.</strong></a></p>
<h3>Grundforløbet (op til ½ år)</h3>
<p>Du skal vælge dit&nbsp;<span>uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for hvilken branche du vi arbejde inden for.</span></p>
<ul>
<li><strong>Butik/detail</strong>&nbsp;er for dig, der drømmer om en butikskarriere inden for mode- eller designtøj, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Eller måske vil du hellere arbejde kreativt i butikken med fokus på indretning og design.</li>
<li><strong>Handel&nbsp;</strong>er for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik på business-to-business-markedet (B2B), hvor professionelle virksomheder handler med hinanden.</li>
<li><strong>Kontor&nbsp;</strong>er for dig, der ønsker en fremtid med administrative opgaver i en privat eller offentlig virksomhed. Eller dig, der vil arbejde med kontering, ind- og udbetalinger, løn eller revision.</li>
<li><strong>Event&nbsp;</strong>er for dig, der vil arbejde med oplevelser og events. Her handler det om at arrangere og planlægge events, så alt går op i en højere enhed, og oplevelsen bliver en fuldtræffer.</li>
<li><strong>Finans&nbsp;</strong>for dig, der har flair for tal og vil styre et regnskab og investeringer, og se pengene vokse.</li>
</ul>
<p><strong><a href="/EPiServer/CMS/Content/business/eux-business/hvad-kan-du-blive-med-eux-business,,2559/?epieditmode=False">Læs mere om hvad du kan blive inden for de fem brancher her.</a></strong></p>
<h4>Fag på grundforløbet</h4>
<ul>
<li>Afsætning C</li>
<li>Virksomhedsøkonomi C</li>
<li>It C</li>
<li>Matematik C</li>
<li>Organisation C</li>
</ul>
<p>Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag bestemt af dit uddannelsesmål.</p>
<p>Du afslutter grundforløbet med en eksamen i et af grundfagene samt en eksamen i dit grundforløbsprojekt. Grundforløbprojektet er din adgangsbillet til en elevplads.</p>
<p>Når du har afsluttet grundforløbet fortsætter du videre på studieforløbet, som tager et år.</p>
<h3>Studieforløbet (1 år)</h3>
<p>Det studiekompetencegivende forløb har en varighed på et år. Det er her, du får den gymnasiale overbygning på grundforløbene, og på den måde får mulighed for at læse videre.&nbsp;</p>
<p>På studieforløbet fordyber du dig i din valgte erhvervsuddannelse gennem obligatoriske fag og de valgfag, du selv vælger. Du får en praksisnær undervisning, hvor der hele tiden kommer eksempler og cases fra de brancher, din uddannelse retter sig imod.</p>
<p><strong>Dine obligatoriske fag er:</strong></p>
<ul>
<li>Dansk A</li>
<li>Engelsk B</li>
<li>IT B</li>
<li>Afsætning B</li>
</ul>
<p>Du skal vælge mellem:</p>
<ul>
<li>Virksomhedsøkonomi B eller matematik B</li>
<li>International økonomi B eller 2 C-niveauer:</li>
<ul>
<li>Finansiering C</li>
<li>Psykologi C</li>
<li>Kulturforståelse C</li>
<li>Markedskommunikation C - udbuddet af C-nivauer kan variere</li>
</ul>
<li>Tysk C eller erhvervsjura C</li>
</ul>
<p>Derudover skal der i forløbets afslutning laves en større merkantil skriftlig opgave - en EOP (erhvervsområdeprojekt)<strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Efter studieforløbet kan du fortsætte videre på hovedforløbet og færdiggøre din eux business som elev i en virksomhed i to år.&nbsp;</p>

Hovedforløb (2 år)

<p>Efter dit grund- og studieforløb følger hovedforløbet, som er de 2 år du er elev i en virksomhed. Under hovedforløbet veksler du mellem arbejde i virksomheden og skoleforløb. Du får elevløn under hele hovedforløbet.&nbsp;<a href="/EPiServer/CMS/Content/business/hovedforlob,,903/?epieditmode=False"><strong><br /></strong></a></p>
<p>På hovedforløbet specialiserer du din inden for den branche du valgte på grundforløbet - butik, handel, kontor, finans eller event. Du lærer branchen at kende ved at arbejde ude i virksomheden, og du får teorien ind på dine skoleophold.&nbsp;<a href="/EPiServer/CMS/Content/business/eux-business/hvad-kan-du-blive-med-eux-business,,2559/?epieditmode=False"><strong>Du kan læse mere om hvilke uddannelsesmuligheder du har inden for de forskellige brancher her</strong></a>.&nbsp;</p>

Kontakt en studievejleder