English

Eud business

Eud business er den hurtigste vej for dig, der har travlt med at komme ud og arbejde. Med en eud business er du allerede efter ét år klar til en elevplads.

Opbygningen af eud business

Eud business består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer et halvt år eller et år  - afhængig af, om du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2. Hovedforløbet er din elevtid i en virksomhed og tager 2 år.

Næste opstart på eud business er

  • mandag 17. januar 2022 - både for grundforløb 1 og grundforløb 2

Grundforløb 1 (½ år)

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Du skal både have grundforløb 1 og grundforløb 2.

På grundforløb 1 starter du på vores eud-fagretning eud butik, handel og event, hvor du lærer om kundeservice og hvordan tingene fungerer inden for butiks- og handelsbranchen. Du bliver også klogere på hvilke arbejdsopgaver, der ligger inden for de tre brancher; butik, handel og event.

Husk at angive denne fagretning når du søger om optagelse på optagelse.dk.

Fag på grundforløb 1

Du får undervisning i grundfagene:

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Erhvervsfag (fx kommunikation, samarbejde)

Når du har afsluttet grundforløb 1 fortsætter du videre på grundforløb 2. Det kan du læse mere om i næste fane.

Grundforløb 2 (½ år)

Du skal starte på grundforløb 2, hvis det er mere end 14 måneder siden du har forladt grundskolen.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på grundforløb 1.

Grundforløb 2

Inden du starter på grundforløb 2 skal du vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for om du vil arbejde inden for butiks-, handels- eller eventbranchen:

  • Butik/detail for dig, der drømmer om en butikskarriere inden for mode- eller designtøj, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Eller måske vil du hellere arbejde kreativt i butikken med fokus på indretning og design.
  • Handel for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik på business-to-business-markedet (B2B), hvor professionelle virksomheder handler med hinanden. 
  • Event for dig, der vil arbejde med oplevelser og events. Her handler det om at arrangere og planlægge events, så alt går op i en højere enhed og oplevelsen bliver en fuldtræffer.

Læs mere om hvad du kan blive inden for de tre brancher her.

Fag på grundforløb 2

På grundforløb 2 får du undervisning i grundfagene:

  • Afsætning C
  • Virksomhedsøkonomi C 
  • Erhvervsinformatik C

Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag, der bestemmes ud fra den branche du har valgt. Her lærer du om begreber, services og andre færdigheder, som er relevante inden for den branche du har valgt. På den måde bliver du klar til en elevplads inden for branchen.

Du afslutter grundforløb 2 med et grundforløbsprojekt, der, sammen med dine grundfag, er adgangsgivende til en elevplads. Til eksamen skal du op i et af grundfagene samt dit eksamensprojekt.

Når du har afsluttet grundforløb 2 fortsætter du videre på hovedforløbet og din toårige elevtid i en virksomhed. Det kan du læse mere om i næste fane.

Hovedforløb (2 år)

På hovedforløbet er du 2 år i lære som elev i en virksomhed inden for den branche du har specialiseret dig inden for under dit grundforløb. 

Læs mere om hovedforløbets opbygning og hvilke arbejdsopgaver, der ligger foran dig under din elevtid. 

Skal du starte på grundforløb 1 eller grundforløb  2?

Du starter på grundforløb 1 når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og starter på grundforløb 2 når det er mere end 14 måneder siden, du forlod grundskolen.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af vores tre studievejledere.

Hvad kan jeg blive med eud business? 

Find Tietgen Business

Tietgen Business
Lerchesgade 29
5000 Odense C
Tlf. 65 45 26 00
Mail business@tietgen.dk

Kontakt os

Kontakt kontoret på 65 45 26 00. Åbningstider: Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.00 og fredag fra kl. 7.30 - 13.30

Kontakt studievejledningen på 65 45 26 29. Åbningstider: Mandag - torsdag 8.15 - 14.30 og fredag 8.15 - 12.30. Find en studievejleder her.

Vil du have fat i en bestemt medarbejder kan du søge efter vedkommende her.