English

Euv business

For dig, der er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse inden for butik, handel, kontor, event eller finans

Du kan som alle andre vælge mellem to forskellige erhvervsuddannelser: 

 • Eud business er den hurtige vej til en karriere inden for butik, handel eller event - læs mere om eud business her.
 • Eux business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, og åbner op for flere brancher end eud business: butik, handel, kontor, event eller finans. Læs mere om eux business her.

Næste opstart på euv business er mandag 17. januar 2022.

Eud business og eux business opbygning 

På eud business har du et grundforløb efterfulgt af et hovedforløb, hvor du er elev i 2 år i en virksomhed.
På eux business har du et grundforløb og et studieforløb efterfulgt af et hovedforløb på 2 år.
Læs mere om de to uddannelsers opbygning og muligheder nedenfor.

Eud grundforløb (op til ½ år)

Afhængig af din realkompetencevurdering vil dit grundforløb vare op til et halvt år. 

Inden du starter på grundforløbet skal du vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for om du vil arbejde inden for butiks-, handels- eller eventbranchen:

 • Butik/detail for dig, der drømmer om en butikskarriere inden for mode- eller designtøj, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Eller måske vil du hellere arbejde kreativt i butikken med fokus på indretning og design.
 • Handel for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik på business-to-business-markedet (B2B), hvor professionelle virksomheder handler med hinanden.
 • Event for dig, der vil arbejde med oplevelser og events. Her handler det om at arrangere og planlægge events, så alt går op i en højere enhed og oplevelsen bliver en fuldtræffer.

Læs mere om hvad du kan blive inden for de tre brancher her.

Fag på grundforløb 2

På grundforløb 2 får du undervisning i grundfagene:

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C 
 • Erhvervsinformatik C

Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag, der bestemmes ud fra det uddannelsesmål, du har sat inden start. Her lærer du om begreber, services og andre færdigheder, som er relevante inden for den branche du har valgt. På den måde bliver du klar til en elevplads inden for branchen.

Du afslutter grundforløb 2 med et grundforløbsprojekt, der, sammen med dine grundfag, er adgangsgivende til en elevplads. Til eksamen skal du op i et af grundfagene samt dit eksamensprojekt.

Når du har afsluttet grundforløb 2 fortsætter du videre på hovedforløbet og din toårige elevtid i en virksomhed. 

Eux grundforløb og studieforløb (op til 1½ år)

På eux business skal du have et grundforløb og et studieforløb inden du kan fortsætte videre og blive elev i en virksomhed eller videreuddanne dig. Læs mere om videreuddannelse med eux business her.

Grundforløbet (op til ½ år)

Du skal vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for hvilken branche du vi arbejde inden for.

 • Butik/detail er for dig, der drømmer om en butikskarriere inden for mode- eller designtøj, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Eller måske vil du hellere arbejde kreativt i butikken med fokus på indretning og design.
 • Handel er for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik på business-to-business-markedet (B2B), hvor professionelle virksomheder handler med hinanden.
 • Kontor er for dig, der ønsker en fremtid med administrative opgaver i en privat eller offentlig virksomhed. Eller dig, der vil arbejde med kontering, ind- og udbetalinger, løn eller revision.
 • Event er for dig, der vil arbejde med oplevelser og events. Her handler det om at arrangere og planlægge events, så alt går op i en højere enhed, og oplevelsen bliver en fuldtræffer.
 • Finans for dig, der har flair for tal og vil styre et regnskab og investeringer, og se pengene vokse.

Læs mere om hvad du kan blive inden for de fem brancher her.

Fag på grundforløbet

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C
 • Matematik C
 • Organisation C

Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag bestemt af dit uddannelsesmål.

Du afslutter grundforløbet med en eksamen i et af grundfagene samt en eksamen i dit grundforløbsprojekt. Grundforløbprojektet er din adgangsbillet til en elevplads.

Når du har afsluttet grundforløbet fortsætter du videre på studieforløbet, som tager et år.

Studieforløbet (1 år)

Det studiekompetencegivende forløb har en varighed på et år. Det er her, du får den gymnasiale overbygning på grundforløbene, og på den måde får mulighed for at læse videre. 

På studieforløbet fordyber du dig i din valgte erhvervsuddannelse gennem obligatoriske fag og de valgfag, du selv vælger. Du får en praksisnær undervisning, hvor der hele tiden kommer eksempler og cases fra de brancher, din uddannelse retter sig imod.

Dine obligatoriske fag er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Erhvervsinformatik B

Du skal vælge mellem 2 af 3 B-fag:

 • Virksomhedsøkonomi B 
 • Afsætning B
 • Matematik B

Derudover skal du vælge mellem:

 • Tysk C eller erhvervsjura C

Samt vælge mellem:

 • International økonomi B eller 2 C-fag:
  • Finansiering C
  • Psykologi C
  • Kulturforståelse C
  • Markedskommunikation C - udbuddet af C-nivauer kan variere
 • Tysk C eller erhvervsjura C

Derudover skal der i forløbets afslutning laves en større merkantil skriftlig opgave - en EOP (erhvervsområdeprojekt) 

Efter studieforløbet kan du fortsætte videre på hovedforløbet og færdiggøre din eux business som elev i en virksomhed i to år. 

Hovedforløb (2 år)

Byg praktisk erfaring på

Hvis du efter dit grundforløb og evt. studieforløb fortsætter videre til hovedforløbet, fortsætter du med at specialisere dig inden for den branchen du har valgte inden du startede på grundforløbet: butik, handel, kontor, event eller finans. På hovedforløbet bygger du praktisk erfaring på den viden du fik om branchen på grundforløbet.

Læs mere om hovedforløbets opgaver og hvad der venter dig som elev ude i virksomheden. 

Se Betinas historie

Betina tog en euv business for voksne

Betina er egentlig uddannet frisør, men efter mere end 20 år i faget besluttede hun sig for at skifte frisørsaksen ud og følge sin drøm om at arbejde på kontor. Drømmen er hun i fuld gang med at gøre til virkelighed med en eux business og eud business for voksne på Tietgen. 

Betina tog først en euv business for voksne på Tietgen på et halvt år og så efterfølgende en eux business på 1 år for at få gymnasiale niveauer. Så i alt 1,5 år i skole og 2 år som elev i en virksomhed. (Euv business tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og længden kan derfor variere)

Betina landede i Tietgen Business' voksenafdeling, hvor elever med erfaring og ønsker at skifte branche sættes sammen. Voksenafdelingen på Tietgen Business ligger i en bygning for sig selv med egne klasselokaler og egne lærere, der kun underviser voksenelever.  

"For mig har det været fedt, at gå i et voksenmiljø og i en klasse med andre elever på min egen alder. Vi har kunnet bruge vores forskellige erfaringer og sparre med hinanden."

Efter 1,5 år på skolebænken fik Betina elevplads hos Fyns Politi i Odense, og hun føler hun er kommet på rette hylde. "Det er fedt at tænke på, at det er lykkes mig at skifte efter 24 år i samme branche, igennem en ny uddannelse og nu til en fast stilling på arbejdsplads jeg nyder at være," fortæller Betina, der i dag er fastansat hos Fyns Politi.

Praktisk information om euv business

Mulighed for at forkorte din uddannelse

Mulighed for at forkorte uddannelsen

Fordi du er fyldt 25 år, findes der et særligt tilrettelagt forløb for dig, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (euv). Forløbet giver dig mulighed for at forkorte din samlede uddannelseslængde, hvis du har erhvervserfaring med i bagagen. Har du ingen erfaring inden for den branche, du vil uddanne dig inden for, tager du blot uddannelsen på ordinær tid.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er derfor afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde. En erfaring, der kan realkompetencevurderes og dermed forkorte din elevtid i en virksomhed. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer. Derfor laver vi en realkompetencevurdering sammen med dig, hvor vi afgør den samlede uddannelseslængde.

Har du spørgsmål til, hvordan din euv business vil se ud eller andet, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning her.

Opstartsforløb

Det er opstart på euv business to gange om året - til januar og til august.

Når du er optaget, vil du, i din e-boks, blive indkaldt til et optagelsesmøde.Mødet ligger typisk i juni måned, hvis du har valgt startdato i august og i december måned, hvis du har valgt startdato i januar. Mødet er obligatorisk, og du vil her få uddybet de muligheder, du har med uddannelsen. Hvis du har spørgsmål angående SU eller tilskud til transport, kan du få afklaret disse til dette møde.

Økonomi

Du ret til at få SU i under dit grundforløb og evt. studieforløb. Du kan læse alt om reglerne for SU på su.dk.

Når du fortsætter videre på hovedforløbet får du elevløn i de to år du er elev i en virksomhed. Læs mere om elevløn og andre praktiske oplysninger under hovedforløbet her.

Tag eud eller eux online

Du kan også tage din eud eller eux business som et onlineforløb, hvor du selv bestemmer hvornår og hvor du vil uddanne dig. Vi har forskellige forløb, som er afhægig af hvilken uddannelse du kommer med. 

Eud20
Et onlineforløb for dig, der ønsker butik, handel eller event. Forløbet tager 20 uger.

Eud5 - brancheskift
Et onlineforløb for dig, der allerede har en eud business, men gerne vil skifte til en af disse tre brancher: butik, handel eller event. Forløbet tager 5 uger.

Eus5 for stx-, htx- eller hf-studenter
For dig, der i forvejen har en stx, htx eller hf. Forløbet er målrettet en karriere inden for detail, handel, kontor, event eller finans og tager 5 uger.

Eux15 - fra eud til eux
For dig, der har en eud business eller en hg, som du vil bygge gymnasiale niveauer på med en eux. Forløbet tager 15 uger.

Find Tietgen Business

Tietgen Business
Lerchesgade 29
5000 Odense C
Tlf. 65 45 26 00
Mail business@tietgen.dk

Kontakt os

Kontakt kontoret på 65 45 26 00. Åbningstider: Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.00 og fredag fra kl. 7.30 - 13.30

Kontakt studievejledningen på 65 45 26 29. Åbningstider: Mandag - torsdag 8.15 - 14.30 og fredag 8.15 - 12.30. Find en studievejleder her.

Vil du have fat i en bestemt medarbejder kan du søge efter vedkommende her.