English

Adgangskrav på eux business

For at blive optaget på eux business skal du have mindst 02 i gennemsnit i dansk og skriftlig matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Og du skal være klar til gymnasiale niveauer.

Adgangskrav og optagelse på eux business

Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og skriftlig matematik for at blive optaget på eux business.

Hvis du skal starte direkte på grundforløb 2, skal du yderligere have bestået fagene: dansk C, engelsk C og samfundsfag C.

Optagelse

Opfylder du kravene skal du søge om optagelse via optagelse.dk. Her skal du under fanebladet "Uddannelsesønsker" finde Tietgen Business (TietgenSkolen). Det gør du ved at indtaste følgende:

  • Uddannelsesområde: Erhvervsuddannelse
  • Hovedområde: Kontor, handel og forretningsservice 

Når du har fundet skolen skal du vælge en startdato.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du vælge en af vores to fagretninger:

  • eux butik, handel og event eller
  • eux kontor og finans.

Er det mere end 14 måneder siden du forlod folkeskolen skal du ikke vælge fagretning, men vælge den branche, du ønsker at uddanne dig inden for: butik, handel eller event.

  • Vælg uddannelsesområde: Erhvervsuddannelse
  • Markér Grundforløb 2. del
  • Vælg din uddannelse under Grundforløb 2. del - fx
    • Detailuddannelsen med speciale
  • Vælg institutionsnavn: TietgenSkolen (LER)

Optagelsesmøde

Når du er blevet optaget op eux business, indkalder vi dig til et optagelsesmøde. Indkaldelsen vil du eller dine forældre få i e-boks. Mødet ligger typisk i juni måned, hvis du har valgt startdato i august og i december måned, hvis du har valgt startdato i januar. Mødet er obligatorisk, og du vil her få uddybet de muligheder, der ligger i at tage en eux business. Det er også muligt at stille spørgsmål om SU eller tilskud til transport på optagelsesmødet.

Opstart

Vi starter eux business uddannelsen op to gange om året - i august og i januar.

SU og elevløn

Hvis du er fyldt 18 år, har du ret til at få SU mens du tager dit grundforløb og dit studieforløb. Du kan læse alt om reglerne for SU på SU.dk.

Efter grundforløbet får du elevløn i de to år du er elev i en butik eller virksomhed. Læs mere om elevlønnen her.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til vores uddannelser, optagelse, adgangskrav eller andet er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere, eller ringe studievejledningen på 65 45 26 29.

Connie Gehling

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 13 Mail: coge@tietgen.dk

Flemming Wazar Jørgensen

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 14 Mail: fwjo@tietgen.dk

Terese Termansen

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 15 Mail: tete@tietgen.dk