English

Voksenelev

Du er voksenelev, hvis du er fyldt 25 år senest den dato, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft. Som voksenelev aflønnes du på særlige vilkår.

Er du voksenelev?

Du betragtes som voksenelev, hvis du er fyldt 25 år senest den dato, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft.

Du er som voksenelev ansat på præcis samme uddannelsesmæssige betingelser som elever under 25 år. Du tager blot en erhvervsuddannelse for voksne - også kaldet EUV. Uddannelsens sammensætning, længde og indhold tilrettelægges ud fra din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Du kan læse mere om euv business på Tietgen Business her

PRØVETID

Når du bliver ansat som elev, er der en prøvetid på tre måneder. I løbet af denne periode kan både du og virksomheden ophæve uddannelsesaftalen uden varsel.

Vi rådgiver dig gerne i den forbindelse.

ARBEJDSTID

En elev i en virksomhed arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid inden for detail, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2020-2023 og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service 2020-2023 og Industriens Funktionæroverenskomst.

FERIE OG FERIEFRIDAGE

Ferieloven giver elever ret til 5 ugers ferie i det 1. og 2. hele ferieår.

Hvis du er ansat før den 1. juli, har du ret til ferie med løn i dette ferieår.

Hvis du er ansat efter den 1. juli, har du ikke ret til ferie med løn i dette ferieår, men må holde ferie for optjente feriepenge. 

Hvis din virksomhed holder lukket under ferie mellem den 1. oktober og den 30. april, har du dog ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Feriefridage er reguleret i arbejdsmarkedets overenskomster.

Vi henviser i øvrigt til HK for yderligere info samt borger.dk.

VOKSENTILSKUD

Når du bliver ansat som voksenelev, har din virksomhed mulighed for at søge tilskud til din løn via det jobcenter, som du hører til.

Om virksomheden kan få tilskud, afhænger bl.a. af din uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund. Det kan du læse mere om på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvis der ydes tilskud, udgør det 30 kr. eller 45 kr. i timen.

Det kan være en god idé at undersøge, om du er tilskudsberettiget. Du kan bede dit lokale jobcenter om at foretage en vurdering.

Hvis du bor i Odense Kommune, kan du kontakte:

  • Lenette Vågelund Larsen, lenvl@odense.dk - 24627119, hvis du har fødselsdag fra 01-15 i måneden
  • Charlotte Steffensen, cra@odense.dk - 23827672, hvis du har fødselsdag fra 16-31 i måneden

Bor du i en anden kommune, må du kontakte pågældende kommunes jobcenter.

PENSION & FRITVALGS LØNKONTO

I henhold til nogle overenskomster, fx Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens funktionæroverenskomst, skal elever have pension, når de er fyldt 20 år. I henhold til andre overenskomster, skal de ikke.

Ifølge Butiksoverenskomsten 2020-2023 er der således ikke pension til elever. Gælder specifikke overenskomster for din virksomhed, er det disse, der skal følges.

Ifølge nogle overenskomster, herunder ovennævnte, skal du desuden have en fritvalgs lønkonto.

Kontakt din fagforening, hvis du har spørgsmål.

Løn på detailuddannelsen

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Hvis din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst, skal du have løn efter overenskomsten alligevel.

Løn for voksenelever efter 1. marts 2021:

Ifølge Butiksoverenskomsten 2020-2023 aflønnes voksenelever med 19.789 kr. pr. måned.

Dette er mindstebetalingssatsen. En højere sats kan aftales individuelt. 

Løn på handel-, kontor- og eventuddannelsen

Kontor-, handels- og eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem HK Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri.

I følge Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service aftales lønnen til voksenelever individuelt.

I funktionæroverenskomsten for handel, viden og service hedder det om voksenelevlønnen, at "lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse".

Industriens Funktionæroverenskomst hedder det bl.a., at voksenelever anbefales aflønnet i forhold til "indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar".

Voksenelever, der har været ansat i virksomheden i mindst 12 mdr. forud for uddannelsesaftalens start, skal aflønnes i forhold til indsats, kvalifikationer m.v.

 

Christel Bjerremann

Praktikkonsulent inden for detail og event Telefon: 24 78 46 75 Mail: ciha@tietgen.dk

Claus Øgendahl

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 65 45 20 88 Mail: clog@tietgen.dk

Karin Sievers

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 51 41 21 11 Mail: ksie@tietgen.dk

Søren Holck Skov

Praktikkonsulent inden for detail og handel Telefon: 30 43 30 62 Mail: shsk@tietgen.dk

Tina Jensen

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 10 Mail: tije@tietgen.dk

Lotte Berg

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 11 Mail: land@tietgen.dk