English

Digital handel B2B & B2C

Specialet er for dig, der gerne vil arbejde digitalt med handel/salg af produkter og/eller serviceydelser, kundesupport og vejledning, digital markedsføring, digitale strategier m.m.

Nyt speciale

Du har nu mulighed for at tage en uddannelse indenfor Digital handel, hvor du lærer om og arbejder med handel B2B eller B2C. Hovedforløbet varer 2 år og har to specialer:

 • Digital handel B2B er et nyt speciale inden for handelsuddannelsen
 • Digital handel B2C er et nyt speciale inden for detailhandelsuddannelsen.

I specialet fokuseres der, med afsæt i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi samt fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen sigter mod, at du opnår en helhedsforståelse af digital handel fra kundens behov opstår til varelevering og betaling.

VIDEO: Fie, digital handelselev hos Davidsen

TIL VIRKSOMHEDER

Yderligere info/flyer vedr. uddannelsens indhold, opgaver, udbytte m.m.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af 5 ugers obligatoriske skoleophold og 2-6 ugers valgfrie skoleophold. Herudover skal du udfærdige en fagprøve.

Du kan se eksempler på obligatoriske fag og mulige valgfag herunder.

Obligatoriske fag

De obligatoriske uger består af:

 • Digitalt salg og forretningsforståelse
 • Digital købsadfærd
 • E-commerce drift og kundeservice
 • Dataanalyse
 • Digital markedsføring

Valgfag

Eksempler på mulige valgfag:

 • Digital salgsoptimering
 • Omnichannel
 • Købmandskab
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • Skriftlig fremstilling

Valgfagene kan variere fra skole til skole.

De to specialer

Her kan du læse mere om de to specialer, deres arbejdsområder og specialefag, samt særlige vilkår.

Digital handel B2B

ARBEJDSOMRÅDE

Digital handel B2B - er et af Handelsuddannelsens fire specialer.

Specialet er målrettet virksomheder, der opererer digitalt og beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

Digital handel B2B er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med digital handel, f.eks. salg og kundekontakt, kundevejledning, support, digital markedsføring, digitale strategier m.m.

I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af digital handel fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i Handelsuddannelsen. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomhedens digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data Management

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-12 ugers skoleophold (voksne 7-11 uger) inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet: Der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til den enkelte virksomhed og elev. I skoleopholdene er 5 uger bundne og 2-6 uger (1-5) er valgfri. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter altid med en realkompetencevurdering og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Efter 2023 er hovedforløbet på 1 år.

Digital handel B2C

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Digital handel B2C gennemføres i butikker, der sælger varer eller services via digitale platforme, det være sig både virksomheder med og uden tilknytning til en bestemt branche, kæde eller fysisk butik.

Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med digital handel, og eleven skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i virksomheden. F.eks. opgaver inden for E-commerce, dataanalyse, online kommunikation, digital markedsføring eller digitalt salg.

Er du interesseret i digital kommunikation, salg samt digital udvikling og teknik, er specialet Digital handel det rette valg.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fem områder:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomheden digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data management

I starten af praktikperioden, udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan for oplæring. Der er mulighed for at rette fokus på udvalgte områder, såfremt eleven og virksomheden allerede har særlige karrieremuligheder in mente.

Praktikken skal være i en butik eller afdeling der beskæftiger sig med Digital handel, og behøver ikke at være tilknyttet en fysisk butik.

I praktikperioden er der også mulighed for udstationering i udlandet.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8 – 12 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet. 5 uger er bundne specialefag, der omfatter emner inden for Digitalt salg. I 2-6 uger kan elev og virksomhed vælge relevante valgfrie specialefag fra et katalog, f.eks. Digital markedsføring 2.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter med en realkompetencevurdering på skolen og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.

De obligatoriske fag

Herunder finder du en beskrivelse af de fem moduler.

Modul 1 – Digitalt salg og forretningsforståelse

Dette fag er det første fag på specialet Digital handel. Formålet med dette fag er, at du stifter bekendtskab med de grundlæggende termer, trends, strukturer og barrierer for digital handel.

Faget er et fundament for hele uddannelsen og giver dig den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed.

Digitalisering af virksomhederne har indflydelse på alle områder inden for virksomhedens drift, fx kommunikation, markedsføring, indkøb, salg, lager, logistik og så videre. ”You snooze you lose” er et rammende udtryk for, hvad der sker, hvis en virksomhed ikke følger med tiden.

Nye digitale forretningsmodeller har nærmest indflydelse fra dag ét, hvor især Netflix og Airbnb har disrupted markederne. Så uanset hvilken virksomhed du er hos, eller hvilken branche du er i, er det vigtigt at kende til de nuværende digitale værktøjer og være opmærksom på, hvordan nye teknologier påvirker dagligdagen. Alt dette og meget mere skal vi arbejde med på modul 1

På modulet ”Digitalt salg og forretningsforståelse” får du blandt andet indblik i:

 • E-handlens udvikling
 • Digitale forretningsmodeller
 • Segmentering
 • Den digitale kunde
 • Afsætningskanaler
 • Markedsføringskanaler
 • Den digitale kunderejse
 • Købsadfærd
 • Kundeservice
 • Trends og tendenser

Modul 2 – Digital købsadfærd

På dette modul får du kendskab til de grundlæggende begreber, når talen falder på ”kundens rejse” eller som den også hedder, Customer Journey. Vi skal arbejde med begrebet Customer Journey, som et værktøj til brug for optimering af kundens rejse – både før, under og efter salget. Vi ser på den betydning Customer Journey har for virksomhedens drift og udvikling.

Du bliver introduceret til det at kortlægge kundens rejse fra behovserkendelse til gennemført køb. Vi skal arbejde med, hvad et touch- og painpoint er og ikke mindst vigtigheden af at prioritere indsatsen, målt på hvad der kan svare sig med de faktorer, der påvirker rejsen, herunder kundens aktuelle situation, de omgivelser vedkommende befinder sig i, dennes ressourcer samt produktets karakter. Vi skal se på, hvordan vi kan styrke de touchpoints, som er gode, og hvordan vi kan mindske de painpoints, der måtte være og som gør ondt på virksomheden drift.

På modulet ”Digital købsadfærd” får du blandt andet indblik i:

 • Hvad er Customer Journey?
 • Customer Journey Mapping
 • Touchpoints
 • Painpoints
 • ROPO (Research Online Purchase Offline)
 • O2O – Online 2 offline
 • Persona beskrivelse
 • Google Analytics
 • GDPR
 • User experience
 • Chatbots
 • Kundeloyalitet

Modul 3 – E-commerce drift og kundeservice

Dette fag introducerer dig til 5 overordnede emner, hvor du bliver ledt igennem det grundlæggende for, hvad det vil kræve at drive en online virksomhed.

Du kommer til at arbejde med ’kundens oplevelse’, og hvad det er, kunderne forventer af en online virksomhed, både i form af services, lovgivningsmæssigt og teknisk. Derudover bliver du introduceret til forskellige systemer, der kan medvirke til at øge kundens oplevelse af virksomhedens online tilstedeværelse, være med til at fastholde kunderne samt øge omsætningen.

For at kunne udnytte al den nye viden er det dog vigtigt at tænke kundeservice ind i alle aspekterne. Vi skal også omkring emnet ’verdens bedste servicemedarbejder’, hvor du vil blive introduceret til, hvad du kan gøre for at blive verdens bedste servicemedarbejder og dermed være med til at øge succesen for din online virksomhed.

Som afslutning på modulet skal vi arbejde med ’produktets rejse’, hvor vi blandt andet arbejder med ordreprocessen. Både set i forhold til at få varer fra leverandøren/fabrikken og i forhold til at sende varer ud til kunderne i form af, hvad det kræver af lager, lagerbinding, forsendelsestyper, og hvordan returforsendelser håndteres.

På modulet ”E-commerce drift og kundeservice” får du blandt andet indblik i:

 • Digitale salgskanaler
 • Retningslinjer og lovgivning på e-handelsområdet
 • Trends og tendenser
 • Forsyningskæden
 • Lager og logistik
 • Incoterms
 • Tab og svind
 • Kundeservice
 • Markedsføring og kundeservice
 • Kotlers kommunikationsmodel
 • Generationer
 • ABC kundeservice
 • CRM
 • Produktoprettelse og -optimering
 • Splittest
 • Databaseret kundeservice

Modul 4 – Dataanalyse

Big data er tidens buzzword for verdens voksende dataøkosystem af hurtige og forskelligartede data. Little data er en forbrugerdreven tendens til at opsamle og analysere personlige data til eget brug. De to tendenser er lige markante og vil i det næste årti langsomt smelte sammen.”

Med dette citat starter vi faget Dataanalyse,. For hvor der før i tiden blev truffet beslutninger på baggrund af mavefornemmelser og personlige erfaringer – markedsføring blev groft sagt spredt i blinde, og effektmåling var på yderst usikkert grundlag – kan man med opsamlet data nu meget bedre analysere reelle målgrupper, deres medie- og indkøbsvaner. Og der er altid data til rådighed for at måle en given effekt. Data er i sandhed et nyt grundstof, og i det følgende skal du lære, hvordan du kan opsamle og bearbejde det i din praktikvirksomhed.

På modulet ”Dataanalyse” vil du blandt andet få indblik i:

 • Key Performance Indicator (KPI) på tværs af virksomheden
 • SMART-modellen
 • Google Analytics
 • Datahåndtering
 • Indhentning af data
 • Kvalitet af datasæt
 • GDPR
 • Pivottabeller
 • Formidling af data gennem diagrammer
 • SEO
 • Trends indenfor dataanvendelse og -indhentning

Modul 5 – Digital markedsføring I

 

Modul 5 – Digital markedsføring I

Dette fag har fokus på den digitale markedsføring, og hvad ”digital markedsføring” egentlig dækker over. Du vil igennem forløbet komme til at arbejde med de mange forskellige former for digitale indsatser en virksomhed kan vælge imellem, der i sidste ende gerne skal give virksomheden succes med deres digitale markedsføring. Du vil få en grundforståelse for, hvordan virksomheders forretningsmodel har ændret sig i løbet af årene, stærkt påvirket af den digitale verden – lige pludselig for nogle virksomheder, mens andre har været bedre til at følge tendenser og flytte sig efter kunderne.

Vi ser på hvilke trends, der ses inden for den digitale verden, og hvordan sidde spiller sammen med virksomhedens eksisterende markedsføringsstrategi. Vi skal også arbejde med de værktøjer, virksomheden har, til at fastholde deres kunder eller besøgende, bl.a. ved hjælp af automation marketing.

Men hvilket budskab skal markedsføringen have? Her kigger vi på Content markedsføring og ser, hvordan virksomheden kan anvende dette. Derudover skal vi omkring loyalitetsprogrammer, som er blevet en vigtig spiller i kampen om kunderne og kundernes forbrug. Vi skal selvfølgelig også omkring juraen indenfor området, så vi ved, hvad vi må, og hvad vi ikke må, når vi laver vores digitale markedsføringsstrategi.

Når du har været igennem alle ugens emner, er de første byggesten lagt til at planlægge din egen digitale markedsføringskampagne.

På modul ”Digital markedsføring I” vil du blandt andet få indblik i:

 • Hvad digital markedsføring er
 • Trends indenfor digital markedsføring
 • Content marketing
 • Automation marketing
 • EFU
 • ARIK-modellen
 • Loyalitetsprogrammer
 • Jura indenfor digital markedsføring
 • SEO
 • SoMe

I tvivl?

Tøv ikke med at kontakte os, vi er til for at hjælpe dig videre.