English

Handel

Uddannelsen retter sig bredt mod B2B branchen. Som handelselev lærer du om salgsplanlægning, fx markedsføring og messedeltagelse, om det forberedende salgsarbejde, hvor man undersøger markedskendskabet og konkurrencesituationen, samt opfølgning på og analyse af et salg.

Handelsuddannelsen

Uddannelsen har som overordnet formål, at du opnår viden og færdigheder indenfor planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds handelsfunktioner. Du lærer desuden at planlægge og varetage  arbejdsopgaver inden for en virksomheds salgs-, service-, indkøbs- eller logistikfunktioner.

Hovedforløbet varer 2 år og har fire specialer. Du kan læse mere om dem herunder:

Handelsassistent - Salg

ARBEJDSOMRÅDE

Handelsassistent - salg er et af Handelsuddannelsens fire specialer. Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder. I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling.

Specialet kan evt. gennemføres rettet mod en bestemt brancheretning.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i handelsuddannelsen. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Salg
 • Kundeservice
 • Formidling
 • Kalkulation
 • Markedsføring
 • Salgsplanlægning

BRANCHERETNING/PROFIL

 • Auto
 • VVS
 • Stål
 • El
 • Træ og byggematerialer
 • Værktøj og værktøjsmaskiner
 • Landbrugsmaskiner
 • Storkunder

I den del af uddannelsen, der foregår på specialefagskoler, vil brancheretning/profil blive integreret med specialets bundne specialefag.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-12 ugers (10-12 med brancheretning/profil) skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet, hvor der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til virksomhed og elev. 4 uger er bundne, 6 uger, såfremt en brancheretning/profil vælges. I 3-7 uger (3-5 med brancheretning/profil) kan elev og virksomhed vælge relevante fag fra et katalog.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter altid med en realkompetencevurdering og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Efter 2023 er hovedforløbet på 1 år.

Digital Handel - B2B

ARBEJDSOMRÅDE

Digital handel B2B - er et af Handelsuddannelsens fire specialer.

Specialet er målrettet virksomheder, der opererer digitalt og beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

Digital handel B2B er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med digital handel, f.eks. salg og kundekontakt, kundevejledning, support, digital markedsføring, digitale strategier m.m.

I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af digital handel fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i Handelsuddannelsen. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomhedens digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data Management

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-12 ugers skoleophold (voksne 7-11 uger) inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet: Der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til den enkelte virksomhed og elev. I skoleopholdene er 5 uger bundne og 2-6 uger (1-5) er valgfri. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter altid med en realkompetencevurdering og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Efter 2023 er hovedforløbet på 1 år.

Indkøbsassistent

ARBEJDSOMRÅDE

Indkøbsassistent er et af Handelsuddannelsens fire specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og indkøbsfunktioner.

Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I Indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbsprocessen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i Handelsuddannelsen. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Indkøb
 • Leverandørkontakt
 • Kalkulation
 • Sortimentsvurdering
 • Pris- og kvalitetskontrol

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-12 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet, hvor der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til virksomhed og elev. I 3-7 uger kan elev og virksomhed vælge relevante fag fra et katalog.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter altid med en realkompetencevurdering og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Efter 2023 er hovedforløbet på 1 år.

Logistikassistent

ARBEJDSOMRÅDE

Logistikassistent er et af Handelsuddannelsens fire specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og logistikfunktioner.

Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for logistikbegrebet, og får forståelse for implementering og gennemførelse af logistikkoncepter på alle niveauer i virksomheden.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i Handelsuddannelsen. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Beregning af lager og transportomkostninger
 • Håndtering af reklamationer
 • Tilrettelæggelse af leverancer
 • Lagerstyring med it
 • Kontrol af afsendte/modtagne varer

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-12 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet, hvor der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til virksomhed og elev.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter altid med en realkompetencevurdering og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Efter 2023 er hovedforløbet på 1 år.

I tvivl?

Tøv ikke med at kontakte os, vi er til for at hjælpe dig videre.