English

Elev under 25 år

Her kan du finde information om løn, arbejdstid, prøvetid og ferie.

Regler for løn, arbejdstid og ferie

Når du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, er virksomheden ansvarlig for at overholde arbejdstid, sørge for at du får den rigtige løn og andre gældende regler i de to år du er ansat som elev. 

PRØVETID

Når du bliver ansat som elev, er der en prøvetid på tre måneder. I løbet af denne periode kan både du og virksomheden ophæve uddannelsesaftalen uden varsel.

Vi rådgiver dig gerne i den forbindelse.

ARBEJDSTID

En elev i en virksomhed arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid inden for detail, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2020-2023 og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service 2020-2023 og Industriens Funktionæroverenskomst.

FERIE OG FERIEFRIDAGE

Ferieloven giver elever ret til 5 ugers ferie i det 1. og 2. hele ferieår.

Hvis du er ansat før den 1. juli, har du ret til ferie med løn i dette ferieår.

Hvis du er ansat efter den 1. juli, har du ikke ret til ferie med løn i dette ferieår, men må holde ferie for optjente feriepenge. 

Hvis din virksomhed holder lukket under ferie mellem den 1. oktober og den 30. april, har du dog ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Feriefridage er reguleret i arbejdsmarkedets overenskomster.

Vi henviser i øvrigt til HK for yderligere info samt borger.dk.

PENSION & FRITVALGS LØNKONTO

Ifølge nogle overenskomster, fx funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og  Industriens funktionæroverenskomst, skal du have pension, når du er fyldt 20 år. I henhold til andre overenskomster, skal du ikke.

Ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 er der således ikke pension til elever. Gælder specifikke overenskomster for virksomheden, er det disse, der skal følges.

Ifølge nogle overenskomster, herunder ovennævnte, skal du desuden have en fritvalgs lønkonto.

Kontakt din fagforening, hvis du har spørgsmål.

Løn, pension & Fritvalgs Lønkonto - Detail

LØN

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Hvis din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst, skal du have løn efter overenskomsten alligevel.

Butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Satser, for elever der er påbegyndt grundforløb efter den 01.08.15, gældende pr. 1. marts 2021:

1. år pr. måned: 12.132 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 13.439kr.
3. år pr. måned: 14.665 kr.

Dette er mindstebetalingssatsen, en højere sats kan aftales individuelt.

Tillæg for gennemført EUX-, HHX-, HF-, studenter- eller HTX-eksamen: 1.045 kr. pr. måned.

Løn, pension & Fritvalgs Lønkonto - Kontor, Handel og Event

LØN

Kontor-, Handels- og Eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service eller Industriens Funktionæroverenskomst - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst.

Satser gældende pr. 1. marts 2021:

1. årselev pr. måned: 14.246 kr.
2. årselev pr. måned: 15.434 kr.

Dette er mindstebetalingssatsen, en højere sats kan aftales individuelt. 

Tillæg for gennemført HHX-, HF-, studenter- eller HTX-eksamen: 960 kr. pr. måned.

Kontakt PraktikService

Har du spørgsmål vedr. din jobsøgning eller elevtid, er du velkommen til at kontakte en af vores praktikkonsulenter i Tietgen PraktikService. 

Har du spørgsmål vedr. skoleophold på hovedforløbet, kontakt en af vores uddannelsessekretærer.

Christel Bjerremann

Praktikkonsulent inden for detail og event Telefon: 24 78 46 75 Mail: ciha@tietgen.dk

Søren Holck Skov

Praktikkonsulent inden for detail og handel Telefon: 30 43 30 62 Mail: shsk@tietgen.dk

Karin Sievers

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 51 41 21 11 Mail: ksie@tietgen.dk

Claus Øgendahl

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 65 45 20 88 Mail: clog@tietgen.dk

Lotte Berg

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 11 Mail: land@tietgen.dk

Tina Jensen

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 10 Mail: tije@tietgen.dk