English

Magnus

Magnus har altid drømt om at blive bilsælger. For at kunne gøre drømmen til virkelighed tog han eux business på Tietgen og fik efterfølgende en elevplads hos C.A. Larsen Biler i Ringe. I dag er han i lære og sælger biler hos C.A. Larsen.

Eux business - den erhvervsfaglige studentereksamen

Eux business tager 4 år og består af et grundforløb, et studieforløb og et hovedforløb. Du går i skole i 2 år, hvor du det første år gennemfører to grundforløb (grundforløb 1 og grundforløb 2) og gennemfører et studieforløb det sidste år. Herefter kan du vælge at læse videre eller fortsætte som elev i en virksomhed i to år (hovedforløbet). 

NÆSTE OPSTART PÅ EUD BUSINESS ER MANDAG 9. AUGUST 2021.

Magnus tog en eux business

Magnus har siden 9. klasse haft en drøm om at blive bilsælger - ligesom sin far. Den drøm er han i gang med at gøre til virkelighed med en eux business på Tietgen. 

En eux business på Tietgen tager 4 år - 2 år i skole og 2 år som elev i en virksomhed.

"Det er meget motiverende, at der er et klart mål med det man lærer, og at man hele tiden blander skolegangen med det praktiske."

Magnus gik 2 år i skole på Tietgen Business i Odense med et klart mål om at blive bilsæger. Derfor brugte han også weekenderne på et studiejob hos C.A. Larsen i Odense for at stå stærkere den dag han skulle ud og have en elevplads. Da dagen kom og han skulle søge elevplads gav studiejobbet bonus, og Magnus er nu handelselev hos C.A. Larsen i Ringe, hvor han skal være i 2 år. Når de 4 år er gået er hans drøm om at blive bilsælger som sin far blevet til virkelighed. 

Opbygningen af eux business

Kommer du, som Magnus, direkte fra 9. eller 10. klasse og vil tage en eux business, skal du gå i skole i 2 år og ud som elev i en virksomhed i 2 år. Det første år på skolen skal du gennemføre to grundforløb (grundforløb 1 og grundforløb 2) og et studieforløb det sidste år. Efterfølgende kan du fortsætte på hovedforløbet, som er de 2 år du er elev i en virksomhed. Du kan læse mere om indholdet på de forskellige forløb i menuen nedenfor. 

Grundforløb 1 - ½ år

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Du skal have både gundforløb 1 og grundforløb 2.

Inden du starter på grundforløb 1 skal du vælge mellem en af vores to fagretninger: eux butik, handel og event eller eux kontor og finans. Du skal vælge ud fra, hvad du interesserer dig mest for, og hvilken branche, du gerne vil arbejde inden for når du kommer ud i erhvervslivet. Indholdet i fagretningerne giver dig en smagsprøve på, hvordan tingene fungerer ude i virksomhederne, så du bedre kan vælge præcis inden for hvilken branche, du vil skabe en karriere.

Husk at vælge fagretning nar du søger om optagelse på optagelse.dk.

Fag på grundforløb 1

Udover det faglige indhold, der knytter sig til fagretningen, får du undervisning i grundfagene:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

Du afslutter grundforløb 1 med en eksamen i et af dine grundfag.

Når du har afsluttet grundforløb 1 fortsætter du videre på grundforløb 2. Det kan du læse mere om i næste fane.

Vær opmærksom på at hvis du er startet på grundforløb 1 til august 2019, er forløbets opbygning tilretttelagt anderledes - læs mere her

Grundforløb 2 - ½ år

Du skal starte på grundforløb 2, hvis det er mere end 14 måneder siden du har forladt grundskolen.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på grundforløb 1.

Grundforløb 2

Inden du starter på grundforløb 2 skal du vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for hvilken branche du vi arbejde inden for. 

 • Butik/detail er for dig, der drømmer om en butikskarriere inden for mode- eller designtøj, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Eller måske vil du hellere arbejde kreativt i butikken med fokus på indretning og design.
 • Handel er for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik på business-to-business-markedet (B2B), hvor professionelle virksomheder handler med hinanden.
 • Kontor er for dig, der ønsker en fremtid med administrative opgaver i en privat eller offentlig virksomhed. Eller dig, der vil arbejde med kontering, ind- og udbetalinger, løn eller revision.
 • Event er for dig, der vil arbejde med oplevelser og events. Her handler det om at arrangere og planlægge events, så alt går op i en højere enhed, og oplevelsen bliver en fuldtræffer.
 • Finans for dig, der har flair for tal og vil styre et regnskab og investeringer, og se pengene vokse.

Læs mere om hvad du kan blive inden for de fem brancher her.

Fag på grundforløb 2

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C
 • Matematik C
 • Organisation C

Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag, som bestemmes af den branche du har valgt at arbejde indenfor.

Du afslutter grundforløb 2 med en eksamen i et af grundfagene samt en eksamen i dit grundforløbsprojekt. Grundforløbprojektet er din adgangsbillet til en elevplads.

Når du har afsluttet grundforløb 2 fortsætter du videre på studieforløbet, som tager et år. Læs mere om studieforløbet i næste fane.

Studieforløbet - 1 år

Studieforløbet er sidste del af din erhvervsuddannelse på skolen. Herefter kan du vælge at blive elev i en virksomhed i to år eller at læse videre.

Hvad er studieforløbet?

Det studiekompetencegivende forløb har en varighed på et år. Det er her, du får den gymnasiale overbygning på grundforløbene, og du på den måde får mulighed for at læse videre. 

På studieforløbet fordyber du dig i de obligatoriske fag og valgfag, du selv vælger. Du får en praksisnær undervisning, hvor der hele tiden kommer eksempler og cases fra den branche, din uddannelse retter sig imod.

Dine obligatoriske fag er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Erhvervsinformatik B

Derudover skal du vælge nogle valgfag. Udbuddet kan variere.

Du skal vælge 2 B-fag:

 • Virksomhedsøkonomi B
 • Afsætning B 
 • Matematik B

Du skal vælge mellem:

 • Tysk C eller erhvervsjura C
 • International økonomi B eller 2 C-niveauer:
  • Finansiering C
  • Psykologi C
  • Kulturforståelse C
  • Markedskommunikation C
   (udbuddet af C-nivauer kan variere)

Derudover skal der i forløbets afslutning laves en større merkantil skriftlig opgave - en EOP (erhvervsområdeprojekt) 

Efter studieforløbet kan du vælge at læse videre eller fortsætte på hovedforløbet, hvor du er elev i en virksomhed. Læs mere om hovedforløbet i næste fane. 

Hovedforløb - 2 år

Efter dit grund- og studieforløb følger hovedforløbet, som er de 2 år du er elev i en virksomhed. Under hovedforløbet veksler du mellem arbejde i virksomheden og skoleforløb. Du får elevløn under hele hovedforløbet. 

På hovedforløbet specialiserer du din inden for den branche du valgte på grundforløbet - butik, handel, kontor, finans eller event. Du lærer branchen at kende ved at arbejde ude i virksomheden, og du får teorien ind på dine skoleophold. Du kan læse mere om hvilke uddannelsesmuligheder du har inden for de forskellige brancher her

Kontakt en studievejleder