English

Om Tietgen Business

På Tietgen Business udbyder vi eud business og eux business for unge mennesker, der gerne vil skabe sig en karriere inden for butik, handel, kontor, event eller finans

Tietgen Business for og til fremtiden

Vi uddanner for fremtiden og for livet - alle steder i livet. Vores elever skal gøre karriere inden for handel og service, de skal fungere i og bidrage til samfundets stadige udvikling og de skal tage styringen i deres egne liv. Vi går til opgaven med nærvær, faglighed og rummelighed. Fremtidens merkantile medarbejdere er hos os lige nu, de er skønne unge mennesker - i flere aldre - der lever i nuet, men de ved, at fremtiden er lige om hjørnet, og kun tilhører dem, der uddanner sig.

Derfor er høje forventninger et nøglebegreb på Tietgen Business, vi har høje forventninger til os selv, til eleverne, til hinanden og til fremtiden. Hvis vi intet forventer, får vi som forventet og det har aldrig været godt nok. Vi vil eleverne, vi vil vores skole, vi vil hinanden - derfor forventer vi... og disse høje gensidige forventninger er byggestenene til fremtidens kreative og idérige medarbejdere, der starter deres uddannelse på Tietgen Business - en uddannelse for fremtiden.

Organisering

Udover vores forstander og uddannelseschef har Tietgen Business to uddannelsesledere, der hver især varetager den daglige ledelse af grund- og studieforløbets tre underviserteams. Vi er derfor organiseret i tre teams, der hver især varetager den daglige undervisning af teamets elever i de valgte uddannelsesforløb.

Team eud

Primært for unge elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, og ønsker en kort og målrettet uddannelse inden for butik, handel eller event. Team eud består af 10 undervisere inklusiv en teamleder og en studievejleder. Teamets klasser består af:

 • Grundforløb 1 på eud business målrettet detail, handel og event
 • Grundforløb 2 på eud business målrettet detail, handel og event
 • Eus5 ugers forløb for elever med stx, htx eller hf
 • Ny mesterlære
 • Brobygning

Undervisningen finder sted på 1. sal indgang K på Lerchesgade 29 i Odense C.

Læs mere om eud business her.

Team eux

For unge elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, og ønsker en erhvervsfaglig studentereksamen, enten den obligatoriske målrettet kontor eller finans, eller den frivillige målrettet butik, handel eller event. Teamet består af 16 lærere inklusiv en teamleder og en studievejleder. Teamets lærere varetager undervisningen i alle eux-rettede forløb:

 • Grundforløb 1 på eux business
 • Grundforløb 2 på eux business
 • Studieforløbet på eux business

Team eux finder du på 2. sal indgang K på Lerchesgade 29 i Odense C.

Læs mere om eux business her.

Team voksen

For elevevoksen består af 12 lærere inklusiv en teamleder og en studievejleder. Teamet varetager al undervisning af:

 • Grundforløb 2 på eud business
 • Grundforløv 2 på eux business
 • Studieforløbet på eux business

Undervisningen i Team voksen foregår på 1. sal indgang L på Lerchesgade 29 i Odense C.

Læs mere om voksenuddannelsen - euv business her.

Ferier 2021

 • Vinterferie uge 7 
 • Påskeferie 6. - 13. april - begge inkl.
 • Sommerferie uge 27-31 - begge inkl.
 • Efterårsferie uge 42

Find Tietgen Business

Tietgen Business
Lerchesgade 29
5000 Odense C
Tlf. 65 45 26 00
Mail business@tietgen.dk

Kontakt os

Kontakt kontoret på 65 45 26 00. Åbningstider: Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.00 og fredag fra kl. 7.30 - 13.30

Kontakt studievejledningen på 65 45 26 29. Åbningstider: Mandag - torsdag 8.15 - 14.30 og fredag 8.15 - 12.30. Find en studievejleder her.

Vil du have fat i en bestemt medarbejder kan du søge efter vedkommende her.