English

Eksamen

Som elev på Tietgen Buisiness kommer du ikke til eksamen i alle fag. Det er ikke på forhånd kendt hvilke fag, der trækkes. Det sker ved en lodtrækning og denne offentliggøres inden eksamensperiodens start.

Eksamen og plagiatregler

Undervisningen på Tietgen Business består både af grundfag og erhvervs- og uddannelsesspecifikke fag. Du kommer ikke til eksamen i alle fag, nogle fag afsluttes med en standpunktskarakter. Det er ikke på forhånd kendt hvilke fag, der trækkes. Det sker ved en lodtrækning og denne offentliggøres inden eksamensperiodens start.

Du får oplysninger om eksamensfag og eksamenstidspunkter i en personlig eksamensplan, der er tilgængelig i elevplan efter offentliggørelsen. Du skal selv hente den i elevplan. Det er dit eget ansvar at komme til tiden til eksamen. Sørg for at være i god tid, eksamen venter ikke på dig. For sent = ingen eksamen.

Praktiske informationer om eksamen

Hvad du skal huske, hvordan du forbereder dig bedst, hvilke eksamensformer vi bruger og hvordan med din mobil? Disse spørgsmål og mange flere praktiske informationer har vi samlet til dig i vores eksamensvis, og vi forventer at du har sat dig grundigt ind i de oplysninger heri inden du går til eksamen. Du kan læse mere om eksamen i vores eksamensavis lige her.

Plagiat

Det er plagiat og dermed snyd, hvis du bruger en andens tekst eller materiale som dit eget eller benytter dit eget tidligere arbejde uden at gøre opmærksom på, hvor du har din viden fra. Det er vigtigt at understrege, at det også vil blive opfattet som snyd, hvis du deler dine materialer med klassekammerater, såfremt disse bruger materialet i afleveringsopgaver og/eller til eksamen. 

For at undgå at plagiere skal du lave præcise kildehenvisninger. Dette vil dine faglærere forklare dig, ligesom de også vil forklare, hvordan du kan lade dig inspirere af andres opgavebesvarelser og tekster uden, at der er tale om snyd. Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du laver kildehenvisninger og litteraturlister til dine skriftlige opgaver her

Det er altid alvorligt at udgive andres arbejde for at være ens eget, og det vil medføre advarsler og i sidste ende bortvisning. På Tietgen Business anvender vi plagiatprogrammet Urkund til kontrol af besvarelserne, og vi har adgang til forskellige opgavebaser. Dette gælder i forbindelse med opgaver og prøver i den daglige undervisning, og det gælder i forbindelse med mundtlige og skriftlige prøver. Du kan læse mere om vores plagiatprocedurer og -regler her.

God eksamen!