English

Ordblind og Business?

Her kan du læse mere om vores tilbud for ordblinde på Tietgen Business

I læsevejledningen tilbyder vi følgende til dig, som er ordblind:

Programpakke til PC/MAC eller en IT-rygsæk (Computer med programmer)
Programmerne er digitale hjælpemidler, som blandt andet giver dig mulighed for oplæsning af alle digitale tekster samt stavehjælp i form af ordforslag mm.

Hjælp til download af it-programmer
samt instruktion i brugen af programmer.

Adgang til NOTA’s digitale bibliotek
som indeholder såvel fagbøger som romaner mm.

Mulighed for studiestøttetimer
hvor du kan få støtte i brugen af dine programmer, læse-, skrive- samt studiestrategier.

Ekstra tid til skriftlig og mundtlig eksamen
efter behov.

Hjælp til strukturering og planlægning
af for eksempel større skriftlige opgaver.

 

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed (eller dysleksi) er en læse-skrivevanskelighed, hvor man har problemer med afkodning af lyd. Det kan give særlige udfordringer med skriftsproget, når man skal læse, skrive og/eller stave.

Der er ca. 7 pct. af befolkningen, der er ordblinde. Ordblindhed har intet med intelligens at gøre, og der findes både meget motiverede og dygtige elever med ordblindhed. Med den rette hjælp og it-støtte, behøver ordblindhed ikke at være en begrænsning for den enkelte.

Kontakt os

Har du spørgsmål til læsevejledningen er du velkommen til at kontakte os på 

Laesevejledning@tietgen.dk

 

 

Mette Larsen

SPS-vejleder og ordblindeunderviser, Tietgen Business Mail: mela@tietgen.dk