English

Studiemiljø

Et sted, hvor du får indflydelse, hvis du vil. Vores elevråd er med til at sætte dagsordenen for den trygge, sjove og udfordrende dagligdag - og naturligvis for de sociale arrangementer i og uden for huset.

Stærkt og inspirerende studiemiljø

...hvor du kan udvikle dig fagligt og socialt

For os er et godt studiemiljø flere ting – gode faciliteter, engagerende og inspirerende undervisning, et levende sted, hvor du som elev har mulighed for at udfolde dig, samt alle de ekstra aktiviteter, som skolen tilbyder dig udenfor klasselokalet. Fx introture, fredagscafé og fester eller internationale studieture og studieophold.

Vi har et særligt miljø for vores voksenelever (du er voksenelev når du er over 20 år). Læs mere om vores voksenmiljø her.

Gennem skolens elevråd, kan du selv være med til at sætte præg på skolens miljø og aktiviteter, bl.a. festerne og alle de fredagscafér som skoleåret byder på.

Skolens udsmykning er præget af de elever, der ønsker at gå den kreative vej. Hvad enten det er dekoratør, merchandiser eller designer, der er målet, så foldes de gode idéer ud i kreative løsninger på hele skolen. Vi har også virksomheder med i spil. Hvert klasselokale byder på en spændende virksomhed, der har "adoptet a classroom" og således udsmykket lokalet med fotovægge og spændende effekter. Fx Dr. Adams, Montana og Odense Marcipan. Det er vigtigt for os, at skolen afspejler den vej, du som elev har valgt som karrierevej. Det gør ikke noget, at du møder op, og bliver lidt mere inspireret hver dag - og kan se dig selv på vej mod noget større...

I caféen har vi også en butik med bl.a. modetøj og brugskunst, der følger tidens trend, så har du et shoppe-gen, behøver du ikke gå langt.

Elevrådet på Tietgen Business

Elevrådet på Tietgen Business er elevernes talerør og varetager elevernes interesser og ønsker, både når det gælder undervisning og studiemiljø. Elevrådet vil på den måde - sammen med skolens ledelse - sætte en dagsorden for, hvordan erhvervsuddannelserne kan blive endnu bedre.

Elevrådet er med til at diskutere elevundersøgelser, sikre kvaliteten af vores uddannelse, arbejde med skolens studiemiljø, sætte fokus på FN’s verdensmål og deltager i forskellige fora om fx fremtidens skole.

Som elevrådsrepræsentant er du også ambassadør for Tietgen Business og hermed skolens ansigt og profil ud af til. Du er med til at fortælle om skolen, din uddannelse og studiemiljøet for gæster udefra og for kommende elever ved Åbent hus, uddannelsesmesser og brobygning.

Du er blevet valgt til elevrådet af dine klassekammerater, fordi du tager dit ansvar seriøst. Du er nysgerrig og åben over for nye muligheder, du er ordentlig og tager ansvar for fællesskabet og du har det fornødne mod til at skabe den allerbedste skole for dig og dine medstuderende.