English

Studiemiljø

Et sted, hvor du får indflydelse, hvis du vil. Vores elevråd er med til at sætte dagsordenen for den trygge, sjove og udfordrende dagligdag - og naturligvis for de sociale arrangementer i og uden for huset.

Stærkt og inspirerende studiemiljø

...hvor du kan udvikle dig fagligt og socialt

For os er et godt studiemiljø flere ting – gode faciliteter, engagerende og inspirerende undervisning, et levende sted, hvor du som elev har mulighed for at udfolde dig, samt alle de ekstra aktiviteter, som skolen tilbyder dig udenfor klasselokalet. Fx introture, fredagscafé og fester eller internationale studieture og studieophold.

Vi har et særligt miljø for vores voksenelever (du er voksenelev når du er over 20 år). Læs mere om vores voksenmiljø her.

Gennem skolens elevråd, kan du selv være med til at sætte præg på skolens miljø og aktiviteter, bl.a. festerne og alle de fredagscafér som skoleåret byder på.

Skolens udsmykning er præget af de elever, der ønsker at gå den kreative vej. Hvad enten det er dekoratør, merchandiser eller designer, der er målet, så foldes de gode idéer ud i kreative løsninger på hele skolen. Vi har også virksomheder med i spil. Hvert klasselokale byder på en spændende virksomhed, der har "adoptet a classroom" og således udsmykket lokalet med fotovægge og spændende effekter. Fx Dr. Adams, Montana og Odense Marcipan. Det er vigtigt for os, at skolen afspejler den vej, du som elev har valgt som karrierevej. Det gør ikke noget, at du møder op, og bliver lidt mere inspireret hver dag - og kan se dig selv på vej mod noget større...

I caféen har vi også en butik med bl.a. modetøj og brugskunst, der følger tidens trend, så har du et shoppe-gen, behøver du ikke gå langt.

Elevrådet på Tietgen Business

Vær med til at gøre en forskel!

Elevrådets formål er at repræsentere eleverne på Tietgen Business. Her varetager elevrødderne elevernes interesser og skaber sammenhold gennem sociale arrangementer. 

Alle elever kan, og opfordres naturligvis, til at blive medlemmer, men der er typisk én elev pr. klasse. Det er klassen, der afgør hvem, der skal repræsentere klassen i elevrådet og der vil være et møde i starten af hvert skoleår, hvor du kan melde dig ind. 

Elevrådet består af 3 udvalg:

  • Kantine- og trivselsudvalg 
  • Fest- og aktivitetsudvalg 
  • Hueudvalg

Udvalgene bidrager, hver for sig og tilsammen, til at give alle elever inflydelse på deres hverdag på skolen.

Fester og aktviteter 

På Tietgen Business afholder vi hvert år tre store fester, hvor der enten er livemusik med kunstnere udefra eller DJ´s som er valgt til at fyre en fed fest af. Tidligere har Emil Stabil, Sleiman og P3 Lågsus gæstet skolen. Derudover er der en fredagscafé på skolen, hvor man kan hygge sig med sine klassekammerater og møde de andre elever. Caféen har løbende temaer, hvor der blandt andet er konkurrencer.

Tietgen Business deltager hvert år i fodbold- og høvdingebold-turneringer, hvor elever dyster mod elever fra andre erhvervsskoler om at få en pokal med hjem.

Elevrådet er drivkraften bag alle aktiviteterne og gode idéer modtages altid med åbne arme.

 

Bliv ambassadør for Tietgen Business

Som ambassadør er du skolens ansigt og profil udad til. Du besøger bl.a. folkeskoler for at fortælle om skolen, om din uddannelse og om studiemiljøet. Du er også med til andre aktiviteter som fx Åbent Hus, uddannelsesmesser og uddannelsesaftner på de fynske folkeskoler. 

Vores lærere vælger hvert år et hold ambassadører ud. Hvis du gerne vil være ambassadør for Tietgen Business skal du kontakte din lærer.