English

Fokusområder og langsigtede mål

Tietgen løser en af samfundets vigtigste opgaver - at uddanne til livet og arbejdsmarkedet.

Hos Tietgen har vi siden 1954 uddannet tusindvis af handelsfolk og været en toneangivende stemme i det danske uddannelseslandskab. Tietgen eksisterer for at uddanne fremtidens handelsfolk i godt købmandskab. Vores fokus er at uddanne dygtige handelsfolk, som netop kan se muligheder (i FN’s verdensmål) og derigennem være med til at skabe en mere bæredygtig verden. Handelsfolk, som træder ind i fremtiden med et etisk og fagligt kompas, til gavn for dem selv, for fællesskabet og for samfundet.

I foreningen mellem det visionære og det virkelystne vil vi på Tietgen altid udfordre merkantile medarbejdere og ledere til at træffe modige beslutninger, hvor ordentlighed og respekt er i centrum.

Fokusområder

  • Uddannelser skal føre til noget
  • Nye måder at lære på – herunder digitalisering
  • Internationalt fokus

Langsigtede mål 

  • Tietgen vil have klare merkantile profiler på alle uddannelsesområder.
  • Tietgen skal være blandt de bedste større merkantile kompetence- og uddannelsescentre i Danmark målt på tilfredsheden hos elever, studerende, kursister og aftagere.
  • Tietgen skal udvikle partnerskaber og netværk med erhvervslivet og være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder.
  • Tietgen prioriterer internationalisering, digitalisering og innovation som integrerede i skolens aktiviteter.
  • Tietgen vil prioritere ressourcer og indsatser ud fra, at skolen løser opgaver på samfundets vegne.
  • Tietgen skal have en størrelse, indtjening og konsolidering, der sikrer selvstændighed og økonomiske ressourcer til fremtidig udvikling og investeringer.

 

Godkendt af Tietgens bestyrelse den 15. december 2020.