English

Samarbejde med grundskoler

Har du, som grundskoleunderviser, brug for et supplement til den daglige undervisning i grundskolen? På Tietgen tilbyder vi flere spændende og gratis undervisningsforløb tilpasset elever i 8. til 10. klasse.

Undervisningsforløb for grundskoler på Tietgen

På vores to ungdomsuddannelser; Tietgen Handelsgymnasium og Tietgen Business (eud og eux), har vi sammensat forskellige undervisningsforløb tilpasset undervisningen i grundskolens 8., 9. og 10. klasse. Forløbene, som vi i øvrigt har stor succes med, skal gøre undervisningen let for dig som underviser, at sammensætte et undervisningsforløb om erhvervsuddannelserne. Ud over at give dine elever kendskab til vores uddannelsers fagrækker, giver forløbene også andre fordele for dig:

  • Supplement til den daglige undervisning med input til nye teknologiske læringsmetoder, tværfaglig undervisning og praksisorienteret læring
  • Indhold eller supplement i forbindelse med fx fordybelsesdage og "uddannelse og job”-aktiviteter
  • Introduktion for grundskoleelever og -lærer til de områder, vi arbejder med på eud og eux
  • Præsentation af hvordan vi som erhvervsskole arbejder sammen med erhvervslivet om undervisning
  • Grundlæggende kendskab til vores uddannelser og hvilke karrieremuligheder de giver
  • Netværksdannelse mellem vores undervisere og grundskolelærerne, som kan resultere i et samarbejde, hvor vi kan hjælpe hinanden

Hvert undervisningsforløb varer en skoledag med start kl. 8.15, hvis ikke andet er opgivet. Forløbene afholdes hos os på enten Tietgen Business eller Tietgen Handelsgymnasium.

Økonomi

Tietgen afholder alle udgifterne til egne undervisere og materialer, der anvendes i forbindelse med hhx- og business-dagene, under forudsætning af at du eller en af dine lærerkolleger deltager på dagen.

Vi tager undgangspunkt i eleverne

Alle vores forløb tager udgangspunkt i elevernes behov og de emner, som du og dine elever beskæftiger jer med i den daglige undervisning. Dermed adskiller undervisningsforløbene sig fra tratiotionelle brobygningsforløb. Alle forlæbene planlægges i tæt samarbejde mellem dig og vores undervisere på ungdomsuddannelserne.