English

Skal du starte på hhx?

Vi har samlet en række informationer om Tietgen Handelsgymnasium, som kunne være relevante for dig, der skal starte på hhx til august

Start på Tietgen Handelsgymnasium

Tietgen Handelsgymnasium er et af landet største gymnasier målt på antallet af elever. På handelsgymnasiet tager du en hhx, som er den merkantile studentereksamen. På hhx tager du en uddannelse med fokus på erhvervslivet sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. 

Obligatoriske fag på hhx

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Samfundsfag C
 • Historie B
 • Matematik B/C (afhængig af dit valg af sprog)
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Afsætning B
 • International økonomi B
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • 2. fremmedsprog (tysk B/A, spansk A, kinesisk A eller fransk A)

Studieretningsfag og valgfag på hhx

Når du starter på hhx, starter du på et 3 måneders grundforløb. Herefter vælger du studieretning, studieretningsfag og valgfag, som vil tone din hhx-uddannelse.

Første skoledag

Den første skoledag mødes alle elever i C.F. Tietgen Boxen til en fælles introduktion. Herefter går du, sammen med din mentor (klasselærer), op i jeres klasselokale.

Her vil du blandt andet blive introduceret til skolens introprogram. Det handler om at skabe god klassekultur og stærke fællesskaber til unge på ungdomsuddannelsen. Med Netwerk er målet at støtte eleverne på ungdomsuddannelser i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne.

Vi vil gerne, at eleverne betragter det at gå i skole som deres arbejde.

Introduktionsdage

For at du kan få mulighed for at lære dine nye kammerater at kende, har skolen tilrettelagt et introduktionsprogram for den første undervisningsuge. 

Skolens elevråd, Tietgen Cooperation arrangerer en introfest i løbet af de første par uger. 

Kom med indenfor

Tag en virtuel tur rundt på Tietgen Handelsgymnasium, ved at klikke på kortet. 

 • har 17 1.g klasser i skoleåret 2020/21 
 • har 17 2.g klasser i skoleåret 2020/21 
 • har 17  3.g klasser i skoleåret 2020/21 
 • har 1.427 elever, hvor er 43% piger og 57% drenge
 • i gennemsnit har 27,0 elever pr. klasse
 • når ud til mere end 12.000 brugere ugentligt med posts på vores Facebookside

Kontakt en studievejleder