English

Adgangskrav på hhx

For at kunne blive optaget på Tietgen Handelsgymnasium skal du opfylde nogle betingelser og krav.

Hvad kræver det af dig at blive optaget på hhx? 

Hvis du går i 9. klasse og vil forsætte videre på hhx, skal du opfylde følgende krav: 

  • have søgt ind på hhx-uddannelsen rettidigt til det skoleår du ønsker at starte
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i andet fremmedsprog fx tysk eller fransk fra 5. til 9. klasse
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have et gennemsnit på mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver i dansk, matematik, engelsk og fællesprøver i fysik/kemi, biologi og geografi ved folkeskolens afgangseksamen

Hvis du går i 10. klasse og vil fortsætte videre på hhx, skal du opfylde samme krav som fra 9. klasse, og du skal: 

  • have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik
  • aflagt enten 9. eller 10. klasseprøver i fagene dansk, engelsk og matematik

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til studieretningerne, hhx-uddannelsen, optagelse, adgangskrav eller andet om vores gymnasium, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere: