English

Tietgen Talent

På Tietgen Handelsgymnasium dyrker vi talenter via Tietgen Talent og Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)

Har du talent?

Vores vision er at understøtte den faglige udvikling af dygtige og engagerede hhx-elever på tværs af studieretninger. På Tietgen Handelsgymnaisum har vi to talenttilbud - Tietgen Talent og Akademiet for Talenfulde Unge (ATU).

Tietgen talent

Tietgen Talent er et tilbud til vores dygtigste elever, der udbydes i samarbejde med Syddansk Universitets Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

I løbet af skoleåret arbejder eleverne selvstændigt i grupper med en selvvalgt problemstilling under et overordnet økonomisk emne. Grupperne modtager løbende sparring og vejledning fra phd-studerende på instituttet og deltager i løbet af året i en række faglige arrangementer på universitetet. Disse består bl.a. af oplæg om mikro- og makroøkonomi, statistik og metode, samt forskeroplæg. Desuden indgår bl.a. besøg hos f.eks. virksomheder og tænketanke samt et kursus i retorik og præsentationsteknik.

Programmet afsluttes med en finale, hvor grupperne præsenterer deres projekter for et dommerpanel bestående af en ledelsesrepræsentant fra Tietgen, en professor fra SDU og en repræsentant fra det private erhvervsliv.

Tanken er at give eleverne en forsmag på universitetet, samtidig med at det giver ekstra udfordringer til de dygtigste elever.

Overordnede emner har været sundhedsøkonomi, demografi og migration, big data samt klima- og energiøkonomi.

Talenternes egne oplevelser

Her kan du læse om talenternes personlige erfaringer med projektet.

Læs Mere

Akademiet for Talentfulde Unge 

Har du fagligt og personligt overskud?  Og kunne tænke dig lave lidt ekstra sammen med andre dygtige unge, så er ATU måske noget for dig! Læs mere om forløbet på Akademiet for Talentfulde Unges hjemmeside.

Hvad er ATU?

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et regionalt talentprogram på tværs af gymnasietyper, som sætter bred faglighed, samt social og personlig udvikling i fokus over et længerevarende forløb. Selve forløbet foregår over to år i 2. og 3.g og består af 16 obigatoriske seminarer og sommercamps med unge fra hele regionen.

Hvordan bliver jeg en del af ATU?

I løbet af første semester i 1.g vil du blive informeret om ATU, og på Canvas finder du både ansøgningsskema og forældregodkendelse hvis du er under 18 år. 

For at komme i betragtning, skal du senest ultimo november skrive en motiveret ansøgning til talentkoordinator:

Anders Dibbern Rex

Uddannelseschef, hhx Telefon: 65 45 22 25 Mail: anre@tietgen.dk