English

Elevrådet og Tietgen Cooperation

Som elev på Tietgen Handelsgymnasium har du mulighed for at få stor indflydelse på hverdagen, hvis du engagerer dig i enten elevrådet eller Tietgen Cooperation.

Gør din indflydelse gældende

Som elev på Tietgen Handelsgymnaisum, har du mulighed for at få stor indflydelse på din hverdag. Vi har en meget stærk elevrådsorganisation, som sammen med ledelsen træffer beslutninger om alt fra studiemiljo til undervisningsformer. Vi går sammen om at skabe en bedre skole og det giver resultater!

Elevrådet

Elevrådet beskæftiger sig med de mere uddannelsesrelaterede emner på skolen. Elevrådet består af en formand, en næstformand samt en elevrådsrepræsentant fra hver klasse. Repræsentanterne vælges demokratisk for ét år af gangen af klasserne selv. Den fornemmeste opgave i elevrådet er, at tale elevernes sag. Dette betyder, at eleverne har en stemme over for skolens ledelse og har repræsentanter i bestyrelsen.

Elevrådet afholder et møde cirka én gang om måneden. Ved møderne diskuteres, hvorledes skolen forbedres og der lægges retningslinjer for forskellige problemstillinger.

Tietgen Cooperation

Tietgen Cooperation er den overordnede betegnelse for elevrådssystemet på Tietgen Handelsgymnasium. 

Tietgen Cooperation består af fem udvalg: Aktivitetsudvalget, Festudvalget, Magazine, Charity og Promotion.

Udover det sociale liv, beskæftiger Tietgen Cooperation sig også med de mere uddannelsesrelaterede emner på skolen, hvilket sker gennem skolens elevråd. Elevrådet består af en elevrådsrepræsentant og en elevrådssuppleant fra hver klasse, der vælges for et år af gangen. Det er herigennem, at du kan få indflydelse på alt fra undervisningsformen til studiemiljøet på skolen.

Elevrådet varetager mange vigtige opgaver på skolen, men først og fremmest er de elevernes stemme over for skolens ledelse, hvor de taler elevernes sag. 

Elevrådet har også repræsentanter både i skolens bestyrelse og i diverse udvalg, hvor de har indflydelse på beslutninger vedrørende vores daglige trivsel.

Elevrådet på Tietgen Handelsgymnasium afholder møde cirka én gang om måneden. Til disse møder diskuteres, hvorledes vi får en endnu bedre skole, og der lægges retningslinjer for, hvordan eleverne skal forholde sig til bestemte sager.

Du kan følge med i Tietgen Cooperations dagligdag på deres hjemmeside, Instagram og Facebook.

https://tietgencooperation.com

http://instagram.com/tietgencooperation

http://www.facebook.com/TietgenCooperation