English

Studieretninger

På Tietgen Handelsgymnasium kan du vælge mellem otte forskellige studieretninger. Det er dem, der er med til at sætte retning på din uddannelse og forme de tre år du går på gymnasiet.

Studieretninger på hhx

Vi har otte forskellige studieretninger inden for økonomi, sprog, marketing og idræt. Det er din studieretning der former din uddannelse og bestemmer hvilke fag du får de kommende tre år, så derfor anbefaler vi at du vælger udfra hvad der interesserer dig. Du kan læse mere om studieretningerne ved at klikke på boksene nedenfor. Du kan også åbne denne pdf og få et samlet overblik.