English

Økonomi og Samfund

Interesserer du dig for samfundet omkring dig, økonomiens afgørende rolle og den politik der giver rammerne? Så læs mere om vores nye tilpassede retning som smelter samfund, erhverv, journalistik og politik sammen.

Interesserer du dig for samfund, økonomi og politik? 
Drømmer du f.eks om at blive journalist, politiker eller en af fremtidens økonomer?
Griber du bolden, så styrker vi dine journalistiske, politiske og økonomiske færdigheder.

På studieretningen Økonomi og Samfund bringer vi virkeligheden ind i undervisningen. Det betyder at vi gennem vores løbende samarbejde med det regionale og nationale erhvervsliv og offentlige institutioner for lov at studere og arbejde med virkelige og aktuelle problemstillinger indenfor journalistisk, politik og økonomi. 

Vi skal besøge virksomheder og få kendskab til virkelighedens udfordringer, på rådhuset og tale med politikere, besøge mediehuse og snakke med journalister, til DM i nationaløkonomi, løse økonomiske problemstillinger og meget mere.

På studieretnigen vil du få disse studieretningsfag:

 • Virksomhedsøkonomi A
 • International økonomi A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning. (Du sendes videre til ug.dk)

Studieretningen er bygget op omkring tre søjler

Samfund og erhverv

 • Du undersøger og fordyber dig i samspillet mellem samfundet og erhvervslivet, som er fundamentet for dansk økonomi.
 • Du arbejder praksisnært med udgangspunkt i lokale virksomheder - se cases nedenfor.
 • Du lærer at arbejde flerfagligt på tværs af fagene og får indblik i de økonomiske konsekvenser, som virksomhedens handlinger har.

Journalistik

 • Du blander dig i den demokratiske debat og arbejder med argumentationsteknikker.
 • Du styrker dine skriftlige formidlingsevner. 
 • Du lærer at forholde dig kritisk til journalistik.
 • I et samarbejde med Fyens Stiftstidende lærer vi dig at skrive artikler, læserbreve og kronikker.  
 • Gennem din faglige kunnen lærer du at forholde dig kritisk til det, du ser og hører. Du bliver i stand til at spotte “Fake news” fra faktiske nyheder.

Politik

 • Hands on politik: Du skal ud og møde politikerne og lobbyisterne, dér hvor de er. 
 • Du styrker dine tale- og argumentationsteknikker yderligere for at blive en endnu stærkere debattør.
 • Du arbejder med aktuelle emner og problemstillinger fra dit nærmiljø - f.eks. Bysociologi, Tinderbox og Odense Eliteidræt.
 • I samarbejde med ModelUN styrker du dine diplomatiske færdigheder inden for international politik. 
 • Vi ser ud i verden og bringer verden indenfor gennem oplægsholdere, studieture og rollespil. 

Tre typiske cases fra studieretningen

Hvordan tjener danske produktion- og eksportvirksomhed penge i en verden med fokus på grøn omstilling?

I International økonomi arbejder vi med miljø og klimapolitik. Vi ser på danske eksportmarkeders økonomi. Vi beskæftiger os med forskellige landetyper og de problemstillinger som her dukker op, når spørgsmål om miljø- og klima bringes op. 

I Virksomhedsøkonomi dykker vi ned i virksomhedens årsrapport og bliver klogere på den økonomiske situation, virksomheden befinder sig i. Vi vurderer hvor godt virksomheden er rustet til at modstå disse problemstillinger og hvilket strategiske handlemuligheder den har. 

Hvordan tjener danske produktion- og eksportvirksomhed penge i en verden med fokus på grøn omstilling?

Hvorfor klarer fynske robotvirksomheder sig så godt på det internationale marked?

I International økonomi undersøger og forklarer vi, hvorfor Danmark er så gode til robotteknologi. Vi undersøger hvorfor og hvordan, Odense har fået en robotklynge og ser på begrebet velfærdsteknologi. Vi ser på eksportmarkederne for robotter.

I virksomhedsøkonomi arbejder vi med en konkret robotvirksomhed fra robotklyngen. Vi undersøger forskellige typer af investeringer, som en virksomhed er nødt til at foretage, hvis den ønsker at etablere sig på et nyt marked, forny sine maskiner, udvide sin produktion eller noget helt andet, som kræver kapital.

Hvorfor klarer fynske robotvirksomheder sig så godt på det internationale marked?

Hvordan driver man dagblade i en digital tid?

I virksomhedsøkonomi undersøger vi virksomhedens logistik - lige fra avisen bliver produceret, til den ligger ude på læserens bord. Vi undersøger hvilke omkostninger der er i spil, hvordan de kan optimeres og holder det op mod virksomhedens indtægter.

I Samfundsfag arbejder vi med mediernes rolle og udfordringer i en tid, hvor aviser, radio og TV udfordres på deres kerneområder af de sociale medier. Hvilke journalistiske og redaktionelle udfordringer giver det for de traditionelle medier? I dag er medierne i stigende grad med til at sætte den politiske dagsorden og er dermed til at påvirke lovgivningen i Danmark - hvad betyder dette i et demokratisk perspektiv? 

Hvordan driver man dagblade i en digital tid?

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til studieretningerne, hhx-uddannelsen, optagelse, adgangskrav eller andet om vores gymnasium, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere: