English

Forretningsudvikling

Innovation A - Afsætning A

Lær at udvikle og arbejde projektorienteret

Studieretningen Forretningsudvikling handler om at kombinere viden omkring virksomheders forretningsmodeller og værdiskabelse med implementering af handlingsforslag, der sætter virksomheder i stand til at overleve på sigt. Du lærer, hvordan en god idé kan gøres til et efterspurgt produkt, og du bliver undervist i, hvordan du analyserer de forskellige faktorer, der har afgørende betydning for en virksomheds succes, fx valg af målgruppe, sammensætning af marketingmixet, produktudvikling og projektledelse. Du kommer i høj til at arbejde tværfagligt i fagene afsætning, innovation og virksomhedsøkonomi, hvor studieretningen byder på deltagelse i innovationskonkurrence, virksomhedsbesøg og foredrag.

Den politiske dagsorden har i dag og i fremtiden stort fokus på etablering af fremtidens virksomheder, hvilket kræver handlekompetence. På studieretningen Forretningsudvikling tilegner du dig nogle kompetencer, der i høj grad bliver efterspurgt i mange danske og internationale virksomheder, da vi lever i en verden, der er i konstant forandring. Fremtidens medarbejder skal selv være med til at skabe denne forandring, og derfor er de innovative og entreprenante kompetencer en nødvendighed for at kunne sætte sig selv i spil i fremtiden – både i nye og eksisterende virksomheder. På studieretningen arbejder vi med at kunne sammensætte ”det gode team”. Derfor bliver du udfordret på dine evner til at samarbejde. Du lærer meget om dig selv og dine kompetencer, og hvordan disse kan sættes i spil i forhold til konkrete projekter. På studieretningen får du en gylden mulighed for at prøve din faglighed af i praksis allerede INDEN udgangen af 2.g

På studieretningen Forretningsudvikling får du en stor portion viden om, hvad det vil sige at starte egen virksomhed. Gennem Company Programme (Fonden for Entreprenørskab) får du lov til at starte og drive en rigtig virksomhed i samarbejde med dine kammerater, og du får herved en bred og praktisk indføring i det spændende og krævende liv som iværksætter. 

STUDIERETNINGSFAG

På Forretningsudvikling har du disse studieretningsfag: 

  • Innovation A
  • Afsætning A

Se hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning her. (Du sendes videre til ug.dk)

COMPANY PROGRAMME

På studieretningen Forretningsudvikling arbejder du projektorienteret med udgangspunkt i netop DIT projekt. I faget innovation lærer du forskellige teknikker til at få gode ideer og samtidigt vælge mellem dem. Du arbejder målrettet med at forme jeres virksomhed ved hjælp af fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. I løbet af 2.g får du mulighed for at præsentere jeres virksomhed for repræsentanter fra erhvervslivet gennem deltagelse i Company Programme. I løbet af de tre år på studieretningen styrker du også dine evner til at arbejde selvstændigt og målrettet med en selvvalgt idé. Vi arbejder med at finde frem til forskellige måder hvorpå en virksomhed kan blive større gennem arbejdet med produkt, pris, distribution og markedsføring. Vi kigger på, hvordan en virksomhed skaber værdi for kunderne og på den måde står stærkt over for konkurrenterne.

Alt dette gør vi gennem Company Programme (udbudt af Fonden for Entreprenørskab). Læs mere om Fonden for Entreprenørskab her

STUDIERETNINGENS OPBYGNING

1.g

Vi arbejder med afsæt i, hvad innovation er og hvorfor innovation er vigtigt for samfundet. Du bliver introduceret til grundlæggende teori omkring innovation – herunder forretningsmodeller, team og samarbejde samt idégenerering. I samspillet med afsætning ligger fokus på at forstå virksomhedens grundlæggende præmisser for herudfra at kunne arbejde med at udvikle organisationen og sikre succes i fremtiden. Du opnår allerede efter 1.g stor indsigt i dig selv og dine kompetencer samtidigt med, du bliver gjort klar til at starte dit eget projekt i 2.g.

2.g

Fra starten af skoleåret er der meget fokus på iværksætteri og opstart af egen virksomhed. Du stifter hurtigt bekendtskab med innovationsprocessen og forskellige tilgange til at starte op. Herefter kører fokus over på dit arbejde med eget projekt. Her arbejdes der målrettet med bl.a. projektplanlægning, budgettering og markedsføring af dit og dit teams virksomhed. I løbet af processen er undervisningen organiseret i en veksling mellem teori og praksis. Det vil sige, at innovationsmesserne og arbejdet med eget projekt bliver koblet på den faglige viden omkring innovation og det at starte egen virksomhed.

Det er også i 2.g at du skal til at arbejde med faget erhvervscase. Her skal du analysere de udfordringer en etableret virksomhed står overfor.

I faget International Økonomi beskæftiger vi os bl.a. med international handel, valutakurser og globalisering – problemstillinger, der er af stor betydning for virksomhederne – både nystartede såvel som etablerede virksomheder.

3.g

Dette er året, hvor du skal til at udbygge din viden om det danske marked med hvad der sker på eksportmarkederne. I innovation arbejder vi med at kigge på innovation i eksisterende organisationer – både private virksomheder og offentlige organisationer. Her er der fokus på emner som projektledelse, socialt entreprenørskab, oplevelsesøkonomi og brugerdreven innovation. Vi studerer også det globale konkurrenceindeks med henblik på at kunne komme med velbegrundede forslag til, hvordan den danske regering kan styrke Danmarks internationale konkurrenceevne. Dette kombinerer vi med teorier omkring, hvordan man får en iværksættervirksomhed til at vækste til en stor etableret organisation.

Du kan også i år deltage i Company Programme – denne gang med en ny virksomhed og et nyt produkt. I 3.g blive deltagelsen valgfri med vejledning af faglærere.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til studieretningerne, hhx-uddannelsen, optagelse, adgangskrav eller andet om vores gymnasium, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere: