English

Til forældre

På Tietgen Handelsgymnasium står elevenes trivsel højest på dagsordenen og vi prioriterer fællesskabet på gymnasiet. Samtidig er vores fokus rettet mod at give dem en erhvervsrettet gymnasial uddannelse

En god start i overgangen fra folkeskole til gymnasiet

Handelsgymnasiet er en ungdomsuddannelse, og derfor er samarbejdet mellem elev, skole og forældre lidt forskelligt fra samarbejdet i folkeskolen. Blandt andet har vi ikke et forældreintra, og derfor vil informationer om fx forældreaften, blive sendt til jer og eleverne på mail.

Vi gør meget for at have en god kontakt mellem hjem og skole. Dette gør vi, fordi vi ved, at vores elever befinder sig i en overgangsfase, hvor de mere selvstændigt vil tage ansvar for deres uddannelse, men samtidig stadig har behov for støtte fra jer derhjemme.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har andre spørgsmål til dit barns skolegang

Alle klasserne har en mentor, som er en udvidet klasselærerfunktion. Over alle tre år har mentor fokus på elevernes trivsel og faglige udvikling.

På klassemøder bliver der således sat fokus på elevernes trivsel og deres faglige udvikling. I tilfælde af udfordringer kan der sættes ekstra resurser ind. I forhold til at sikre den størst mulige faglige udvikling tænkes der i differentiering og evt. også 2-lærer ordninger.

Vi prioriterer fællesskabet

På Tietgen Handelsgymnasium prioriterer vi fællesskabet og den gode stemning på gymnasiet. I 1. g. bliver alle klasser en del af Projekt Netwerk, som har fokus på at skabe gode relationer mellem eleverne og en god kultur i klassen. Projektet er støttet af Maryfonden og handler om at skabe god klassekultur og stærke fællesskaber og udbrede viden om ensomhed til unge på ungdomsuddannelser. . Med Netwerk er målet at støtte eleverne på ungdomsuddannelser i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne. Og samtidig give både elever og lærere redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

Læs mere om Projekt Netwerk her.

Forældreinddragelse

Frem til eleverne bliver 18 år vil forældre altid blive informeret og/eller inddraget i tilfælde af problemer med trivlse, fravær, faglighed, manglende afleveringer m.m.
En fælles indsats mellem skole og forældre skaber de bedste resultater i forhold til læring og gennemførsel.

I løbet af 1. g. er der således også både forældreaften og forældrekonsultationer

Ekstra resurser

Udover en mentor og en studievejleder har skolen mulighed for at støtte på andre måder. Det kan eksempelvis være:

  • Coach
  • Psykolog
  • Skriveværksted
  • eller tiltag som er specifikt tilpasset en elevs udfordringer

Hvis støtten i højere grad handler om at dyrke en ekstra stor faglighed/talent har vi et særligt talentprogram.

Fester

Vores fester bliver afholdt under kontrollerede forhold. Der er således et stort opbud af professionelt sikkerhedspersonale.
I samarbejde med andre gymnasier er der kontrol med, hvem som bliver lukket ind. Der er kontrol og kropsvisitering i døren.

Der sælges ikke stærk spiritus.

Læs vores alkoholkodeks her.

Find Tietgen Handelsgymnasium

Du finder Tietgen Handelsgymnasium på Elmelundsvej 10 i Odense V.