English

Værd at vide

Her finder du svar på alt, hvad der er værd at vide om Tietgen Handelsgymnasium.

Hvad er hhx? 

På handelgymnasiet tager du den merkantile studentereksamen (hhx) og ligesom alle andre gymnasiale uddannelser er hhx almendannende og studieforberedende. Det der gør hhx speciel er, at uddannelsen også er erhvervsrettet. På hhx lærer man om erhvervslivet, samfundet og økonomi. Vi kobler ting fra dagligdagen med teorien i bøgerne. 

ALMENDANNENDE fordi man fortsætter med mange af de fag man allerede kender, som er vigtige i forhold til at forstå samfundet og blive klar til videregående uddannelser. Det vil sige dansk, engelsk, samfundsfag, historie, matematik med flere. Herudover kommer merkantile fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, jura og international økonomi. Fælles for fagene er, at de har fokus på aktuelle problemstillinger. Man skal lære for at udvikle sig og forstå sig selv og den verden vi lever i.

STUDIEFORBEREDENDE fordi handelsgymnasiet giver adgang til at læse videre. 
En hhx er et rigtigt godt afsæt til videregående uddannelser inden for fx økonomi og handel, jura, journalistik, kommunikation, sprog og kultur, men giver også mulighed for at videreuddanne sig til politibetjent, lærer eller socialrådgiver.

ERHVERVSRETTET fordi man på handelsgymnasiet får en stribe fag, som ruster vores elever ekstra godt til job og uddannelse inden for erhvervslivet.

 

Læs Mere
  • har 17 1.g klasser i skoleåret 2020/21 
  • har 17 2.g klasser i skoleåret 2020/21 
  • har 17  3.g klasser i skoleåret 2020/21 
  • har 1.427 elever, hvor er 43% piger og 57% drenge
  • i gennemsnit har 27,0 elever pr. klasse
  • når ud til mere end 12.000 brugere ugentligt med posts på vores Facebookside

Vores historie

Tietgen Handelsgymnasium er en del af en større organisation, som hedder Tietgen. Organisationen har eksisteret i sin nuværende form siden 1954 efter en fusion mellem tre handelsskoler i Odense. 

Tietgen er opkaldt efter finansmanden og odenseaneren Carl Frederik Tietgen (1829-1901), en af dansk erhvervslivs mest innovative, handlekraftige og internationalt orienterede ledere gennem tiderne.

C.F. Tietgen er en gennemgående figur på handelsgymnasiet. Ved hovedindgangen er der sat en tre meter høj statue af Tietgen og i forbindelse med 3. g'ernes gallafest kranses Tietgens buste for at ære ham og fejre de kommende studenter.