English

Klassestudieplaner

På denne side finder du det materiale, der udgør den samlede studieplan for Tietgen Handelsgymnasium.

Klassestudieplaner

På denne side finder du det materiale, der udgør den samlede studieplan for Tietgen Handelsgymnasium. Den samlede studieplan har til formål at bekrive progressionen i samspillet i undervisningen mellem fag og forløb, hvilket sikrer sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen.

Du finder følgende materiale, som skal bruges på følgende måde: 

Fagenes årshjul:

Årshjulet i et fag beskriver, hvilke forløb eleverne arbejder med på bestemte tidspunkter i deres uddannelse. Det fremgår også af årshjulet, hvornår der er tale om fag-faglige forløb og forløb, hvor flere fag indgår.

Du finder årshjul for fagene samt progressionsplan for Studieområdet her  (linket åbner i et nyt vindue)

Undervisningsbeskrivelser:

Undervisningsbeskrivelserne beskriver den enkelte klasses arbejde med de forløb, der er nævnt i årshjulet. I kombination med fagenes årshjul kan du via undervisningsbeskrivelserne således læse, hvilke mål, kompetencer og arbejdsformer der er fokus på i den enkelte klasse og hvornår. 

Du finder vores undervisningsbeskrivelser  her

Progressionsplan for Studieområdet:

Viser arbejdet med kompetencer, mål, produkter m.m. i Studieområdets flerfaglige forløb og opgaver.

Du finder årshjul for fagene samt progressionsplan for Studieområdet her  (linket åbner i et nyt vindue)