English

Kontakt

Tietgen er en uddannelsesinstitution beliggende på tre adresser i Odense. Under Tietgen hører Tietgen Handelsgymnasium og Tietgen Business med ungdomsuddannelserne eud og eux business samt en kursusafdeling med efteruddannelsestilbud.

Kontakt Tietgen

Kontakt os på tlf. 65 45 25 00 eller på mail ts@tietgen.dk

Find medarbejder på Tietgen Handelsgymnasium

 

Find en medarbejder på Tietgen Business

 

Find en medarbejder fra Tietgen-organisationen

Nedenfor kan du søge efter medarbejdere i vores bestyrelse, direktion, kommunikationsafdeling og online afdeling.

Vis Medarbejdere Fra:
Område

Studievejledere

Connie Gehling

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 13 Mail: coge@tietgen.dk

Terese Termansen

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 15 Mail: tete@tietgen.dk

Flemming Wazar Jørgensen

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 14 Mail: fwjo@tietgen.dk

Heidi Norin Sejer

Studievejleder, Tietgen Handelsgymnasium Telefon: 65 45 22 27 Mail: hese@tietgen.dk

Marianne Kolle Christensen

Studievejleder, Tietgen Handelsgymnasium Telefon: 65 45 22 26 Mail: mchr@tietgen.dk

Martin Larsen

Ansvarlig for studiemiljø, Tietgen Business Telefon: 22 80 95 74 Mail: mtla@tietgen.dk

Mette Larsen

SPS-vejleder og ordblindeunderviser, Tietgen Business Mail: mela@tietgen.dk

Rasmus Albrektsen

Studievejleder, Tietgen Handelsgymnasium Telefon: 65 45 22 24 Mail: raal@tietgen.dk

Ruth Voldgaard Schaeffer

Studievejleder/IB coordinator, Tietgen Handelsgymnasium Telefon: 65 45 22 22 Mail: rusc@tietgen.dk

Ledelse

Anders Dibbern Rex

Uddannelseschef, hhx Telefon: 65 45 22 25 Mail: anre@tietgen.dk

Bo Kammeyer Christiansen

Uddannelseschef, hhx Telefon: 65 45 22 50 Mail: bkch@tietgen.dk

Christian Godthaab

Uddannelseschef, hhx Telefon: 65 45 22 23 Mail: chrn@tietgen.dk

Jesper Eriksen

Uddannelseschef for Tietgen Online Telefon: 22 16 92 30 Mail: jeer@tietgen.dk

Jesper Stentoft

Uddannelseschef for Tietgen hovedforløb, PraktikCenter og PraktikService Telefon: 20155675 Mail: jest@tietgen.dk

Kim Larsen

Salgs- & udviklingschef, Tietgen Business Telefon: 20 70 26 75 Mail: kila@tietgen.dk

Lars Mols

Uddannelseschef , hhx Telefon: 65 45 22 18 Mail: lmol@tietgen.dk

Lene Hellsten Frederiksen

Uddannelseschef, Tietgen Business Telefon: 23 23 66 75 Mail: lhfr@tietgen.dk

Lone Wallin

Udannelseschef for eud business og 10. klasse Telefon: 65 45 26 00 Mail: lonh@tietgen.dk

Direktion

Annette Vilhelmsen

Direktør Telefon: 20 88 70 64 Mail: anvi@tietgen.dk

Henning Tonnesen

Vicedirektør Mail: hton@tietgen.dk

Dorthe Wang

Rektor på Tietgen Handelsgymnasium Telefon: 65 45 22 03 Mail: dowa@tietgen.dk

Dorte Dons Isager

Erhvervsuddannelsesdirektør Telefon: 40 19 49 85 Mail: dois@tietgen.dk

Kirsten Rytter Rosendahl

Økonomi- og personalechef Telefon: 24 81 46 75 Mail: kirr@tietgen.dk

Peter Risbro Brix

Kommunikations- og marketingchef Telefon: 26 28 20 25 Mail: brix@tietgen.dk

Søren Doré Andersen

Ejendoms & servicechef Telefon: 20 34 29 99 Mail: sora@tietgen.dk

Anette Birkholm Jørgensen

Direktionssekretær Telefon: 20 34 22 63 Mail: abjo@tietgen.dk

Bestyrelse

Søren Jan Nielsen

Bestyrelsesformand Mail: sjniels@outlook.dk

Peter Zinck

Bestyrelsesmedlem Mail: pz@hermanzinck.dk

Liselotte Hohwy Stokholm

Direktør Væksthus Hovedstadsregionen Mail: lhs@vhhr.dk

Jytte Reinholdt

Direktør Fynsk Erhverv Mail: jre@fynskerhverv.dk

Lars Hedal

Direktør Hesehus Mail: hedal@hesehus.dk

Christoffer Lilleholt

Rådmand Mail: chli@odense.dk

Anne Marie Bay

Afdelingsformand HK Mail: anne.marie.bay@hk.dk

Peter Vejlgaard Jørgensen

Marketing Manager Micro Matic Mail: pevej@micro-matic.dk

Claus Ljungdahl

Chef for Andelsskolen COOP Mail: claus-ljungdahl@coop.dk

Marianne Glintborg

Sektorformand HK Mail: Marianne.glintborg@hk.dk

Lena Baunsgaard Pedersen

Medarbejderrepræsentant Mail: lbpe2@tietgen.dk

Lena Bækholm

Medarbejderrepræsentant Mail: lena@tietgen.dk

Josefine Kragelund Hansen

Elevrepræsentant Tietgen Business Mail: jose9233@tietgen.dk

Marcus Collatz Schyum

Elevrepræsentant Tietgen Handelsgymnasium Mail: marc5788@tietgen.dk

Kommunikation

Mette Østergaard Jensen

Kommunikationsmedarbejder Telefon: 20 23 44 03 Mail: metj@tietgen.dk

Anja Engholm

Kommunikationsmedarbejder Telefon: 20 74 28 48 Mail: anja@tietgen.dk

Birgitte Nielsen

Kommunikationsmedarbejder Telefon: 20 94 86 86 Mail: bnie@tietgen.dk