English

Eud-praktikvejledning - for den daglige oplærer

Et kursus for oplæringsansvarlige inden for alle hovedforløbsbrancher.

På dette kursus får du en god viden om, hvordan samspillet er mellem din elevs skoleperioder og den praktiske oplæring i virksomheden. Du får kendskab til forskellige værktøjer, der kan optimere og støtte din oplæring af eleven og styrke graden af fastholdelse samt indblik i uddannelsens mål - både for praktik- og skoleperioder.

Indhold

  • At være rollemodel
  • Motivation
  • Læringsstile
  • Samspil mellem skole og praktiksted
  • Hvad lærer eleverne på skolen? - matrix for forløb - bekendtgørelse
  • LMS
  • Fagprøve
  • Sidste nyt

Udbytte

Du lærer at planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak) og at introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål og integreres i virksomhedens arbejdskultur.

Du lærer om metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.

Du lærer at give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen samt at gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Målgruppe

Elev- og oplæringsansvarlige i erhvervsuddannelserne.

Forudsætninger

Du arbejder med oplæring af elever i din dagligdag.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 126,00
Højtuddannet: kr. 811,40