English

Omprøver (AMU)

Ønsker du at tilmelde dig en omprøve under AMU, er denne side interessant for dig.

Der er pr. 1. januar 2019 indført et generelt prøvekrav på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Det er sket som følge af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.
Har du ønske om at deltage i en omprøve, har du mulighed for at tilmelde dig her.

Indhold

Prøverne skal bidrage til, at læringsudbyttet for deltagerne øges. Samtidig er det formålet, at prøvekravet skal øge tilliden til kvaliteten af AMU og til den bedømmelse, der sker på uddannelserne.

Disse AMU-prøver er i 2018-2019 og gennem en overordnet styring v/ erhvervsudvalgene udviklet af skolerne selv og skal anvendes af alle AMU-udbydende skoler. Prøverne vil løbende blive opdateret og justeret efter behov. En AMU-prøve kan være mundtlig, skriftlig eller praktisk, og den afvikles typisk ved kursets slutning med en varighed på 30 minutter.

Skriftlige prøver er for øjeblikket ofte papirbaserede multiple choice-tests, men det forventes, at de inden længe vil blive afviklet på en digital platform.

Deltageren skal opnå min. 50% korrekte svar for at bestå og får besked om prøveresultatet senest ti dage efter prøven. Der er mulighed for at gennemføre en - men kun én - omprøve, hvis man dumper.

Du kan læse mere om prøver i AMU på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her: https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/amu-proever

Udbytte

Efter bestået prøve udstedes AMU-kursusbevis.

Målgruppe

Deltagere på AMU-kurser, der ikke har bestået tilknyttet prøve.

Forudsætninger

Du har deltaget i en AMU-prøve men ikke bestået prøven.

Fag

47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 47296 Kundeservice i administrative funktioner 44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 40754 Anvendelse af pivot-tabeller 44346 Design og automatisering af regneark 44337 Oprettelse af database til jobbrug 40342 Design af hjemmesider med CMS 45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 45565 Brug af pc på arbejdspladsen 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 40370 Lean i administrative funktioner 40372 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 40776 Samarbejde om dokumenter 44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger 40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 45988 Projektorienteret arbejde 40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion 45965 Placering af resultat- og balancekonti 45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 45963 Konteringsinstrukser 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 45958 Økonomiske styring af lageret 45964 Debitorstyring 45961 Kreditorstyring 40343 Projektstyring med IT-værktøj 45986 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 43572 Ledelse af forandringsprocesser 49770 Søg og anvend informationer fra internettet 45782 Integration af data mellem adm. it-systemer 47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 40750 Præsentation af tal i regneark 47189 Online kundeservice og -rådgivning 45952 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 45951 Kundeanalyse og e-strategi 47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 42742 Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer 45953 E-markedsføring og reklameindsats 47300 Tekster på papir - formulering og opbygning 47215 Opstillinger og layout i tekst 47293 E-mail til jobbrug 47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning 47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem 41371 Anvendelse af regneark til statistik 47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job 47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 47298 Referat- og notatteknik 49733 Situationsbestemt ledelse 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40995 Nye kunder via viral markedsføring 47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 47472 Ledelse af innovationsprocesser 49734 Forandringsledelse 49728 Ledelse og det personlige lederskab 49729 Kommunikation som ledelsesværktøj 49730 Mødeledelse 49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail 40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 48404 Opbygning af virksomhedens website I 48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 46685 Rådgiverrollen indenfor B2B-handel 47560 Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 44568 Lederens ressourceoptimering 47562 Valg af markedsføringskanal 45955 E-administration og betalingssystemer 48653 Håndtering af personoplysninger 49445 Projektledelse 49327 Anvendelse af database i jobbet

Pris

Individuel