English

AMU-prøver

AMU-prøven er en afslutning på dit AMU-kursus. Efter bestået AMU-prøve får du dit AMU-kursusbevis på det du har lært.

Godt at vide om AMU-prøver

En AMU-prøve kan være mundtlig, skriftlig eller praktisk. Den afvikles typisk ved kursets slutning med en varighed på 30 minutter, og der skal være ro under prøven.

Hjælpemidler
Du må som regel anvende det skriftlige materiale, du har fået udleveret i undervisningen samt dine egne noter. Du må normalt ikke benytte internettet, og der kan være andre hjælpemidler, du ikke må anvende. Din underviser informerer dig om disse forhold inden prøven.

Bestået eller ikke-bestået
Du skal opnå min. 50% korrekte svar for at bestå og får besked om prøveresultatet senest ti dage efter prøven. Bedømmelsen vil være Bestået eller Ikke bestået.

Mulighed for at tage AMU-prøven igen
Dumper du din første AMU-prøve, har du mulighed for at gennemføre en - men kun én - omprøve. Læs mere om omprøver her.

Ønsker du ikke at gennemføre prøven eller består du ikke omprøven skal du være opmærksom på, at du ikke modtager et AMU-kursusbevis men derimod et deltagerbevis (tilstedeværelsesbevis) efter endt kursus.

Ønsker du ikke at deltage i en prøve, kan du vælge at arbejde med kursusmaterialet i prøvetiden. Hvis du forlader lokalet, vil du blive registreret som fraværende, hvilket ligesom for alt andet fravær vil betyde, at en eventuel godtgørelse vil blive reduceret tilsvarende.

Skriftlige prøver er for øjeblikket som oftest papirbaserede multiple choice-tests, men det forventes, at de inden længe vil blive afviklet på en digital platform.

Har du søgt midler via kompetencefonde, kan du fremvise enten et kursusbevis eller et deltagerbevis for at modtage støtte.

AMU-prøve for online-kursister
Hvis du gennemfører AMU-kurser online, skal du – hvis du ønsker AMU-kursusbevis – deltage i en fysisk afviklet prøve på skolen. Aftal tid med kursussekretæren (se kontaktinfo her på siden).

Du kan læse mere om prøver i AMU på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Generelt prøvekrav for alle AMU-udbydere
Der er pr. 1. januar 2019 indført et generelt prøvekrav på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), hvilket betyder, at vi som AMU-udbyder skal tilbyde dig at afslutte dit kursus med en prøve. Det er helt op til dig om du vil tage den. Prøvekravet er sket som følge af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Prøver i AMU skal bidrage til, at læringsudbyttet for deltagerne øges. Samtidig er det formålet, at prøvekravet skal øge tilliden til kvaliteten af AMU og til den bedømmelse, der sker på uddannelserne. Disse AMU-prøver er i 2018-2019 og gennem en overordnet styring ved erhvervsudvalgene udviklet af skolerne selv og skal anvendes af alle AMU-udbydende skoler. Prøverne vil løbende blive opdateret og justeret efter behov.