English

Kompetencefonde

Som kursist kan du via din virksomhed få udbetalt tilskud, når du sendes på kursus eller en anden form for efteruddannelse. Dette gøres via en række kompetencefonde inden for din virksomheds overenskomst.

Tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde

De fleste overenskomster indeholder en aftale om en kompetencefond. Fra kompetencefonden kan din virksomhed søge om tilskud til kurser for medarbejdere, der er omfattet overenskomsten.
Det er typisk din virksomhed, der skal søge om tilskud på dine vegne, dog har du i nogle tilfælde mulighed for selv at søge. 

Kompetencefonde for offentlige ansatte

>> Den kommunale kompetencefond

>> Den regionale kompetencefond

>> Den statslige kompetencefond

Brancheforeninger og organisationer for private ansatte

>> Industriens kompetencefond (IKUF)

>> Hotel- og restauranterhvervets kompetencefonde

>> Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) kompetencefonde 

Er din brancheforening eller organisation ikke nævnt her?
Du kan finde en liste med flere kompetencefonde på Pension Danmarks hjemmeside.

 

Kompetencefonde - spørgsmål og svar

Kan jeg få tilskud via en kompetencefond?
Hvis du er ansat på en overenskomst har du som udgangspunkt mulighed for at få tilskud via den kompetencefond, der er tilknyttet din overenskomst. 

Hvilke kurser kan jeg søge tilskud til?
Det valgte kursus skal være relevant for dit arbejdsområde og for din kompetenceudvikling. Kurset skal også ligge indenfor dækningsområdet for den pågældende overenskomst. 

Er du på udkig efter et kursus og mangler inspiration?
På Tietgen udbydes der mere end 400 kurser. Du kan få kurserne præsenteret efter en bestemt kategori, eller du kan søge på et helt specifikt kursus eller emne i vores kursuskatalog.
>> Du kan se vores kursuskatalog her.

Hvilke kursusudgifter kan jeg søge tilskud til?
Du kan søge tilskud til udgifter for kursusgebyr, tabt løn, kursusmateriale, overnatning og transport.

Når det er dig som medarbejder, der selv har søgt om tilskud, udbetales tilskuddet direkte til din NemKonto - og skatten fratrækkes på dine vegne. Er det din virksomhed, der har søgt om tilskud på dine vegne, udbetales tilskuddet til virksomhedens NemKonto.

>> Læs mere på kompetencefonde.dk

Brug for hjælp?

For yderligere hjælp eller spørgsmål kan du kontakte vores virksomhedskonsulenter, som vil kunne tale med dig om dine specicifikke behov og situation. Derfra kan de hjælpe dig videre til den rette kompetencefond, som vil kunne vejlede dig mere individuelt.