English

Tilskud til AMU-kurser

Hvis du skal på et AMU-kursus, kan du søge om befordringstilskud og tilskud til kost og logi.

Tilskud til kost og logi samt befordring

Der gælder et særligt regelsæt for opnåelse af særlige tilskud, når du deltager på ArbejdsMarkedsUddannelser.

Tilskud til kost og logi & beregning af afstand

Tilskud til kost og logi ved deltagelse i ArbejdsMarkedsUddannelser kræver, at du har mere end 120 km mellem bopæl og uddannelsessted.

Der gælder en særlig regel ved beregning af afstand mellem bopæl og uddannelsessted i forbindelse med tilskud til transport og kost & logi. 

På ansøgningen for tilskud skal du oplyse om bopælsadresse - herunder om du fx er ejer af et sommerhus. Ved beregningen af afstanden mellem bopæl og uddannelsessted bruges den bopælsadresse, der ligger tættest på uddannelsesstedet. Det kan være sommerhusadressen i perioden mellem 1. marts og 30. september.

>> Tjek aktuelt regelsæt og satser

Befordringstilskud

I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet kan der ydes befordringstilskud. Ved eventuel ud- og hjemrejse mellem bopæl og indkvarteringssted, kan der gives tilskud op til 400 km. pr. rejse. Ligesom der kan gives tilskud til rejser i forbindelse med weekender og søgnehelligdage.

>> Tjek aktuelt regelsæt og satser

Kontakt os

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator Telefon: 65 45 20 03 Mail: lbpe@tietgen.dk