English

VEU-godtgørelse

Når du deltager på et AMU-kursus kan du søge om løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) for de timer du er væk fra dit arbejde.

Løntabsgodtgørelse for AMU-kursister

Hvis du er en del af AMU-målgruppen og deltager på et AMU-kursus, deltager du med lav pris fordi staten giver tilskud. Samtidig kan din virksomhed søge om løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) på 120,50 kr. pr. time, for den tid, du bruger på at efteruddanne dig. Hvis du er 

Hvem kan søge VEU-godtgørelse?

For at få VEU-godtgørelse skal du opfylde følgende krav: 

  • være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
  • have forladt folkeskolen
  • være ufaglært eller faglært (en del af AMU-målgruppen)
  • have lidt et tab af løn mens du går på uddannelsen
  • være ansat hos en arbejdsgiver eller drive virksomhed under dansk lovgivning

Søg VEU-godtgørelse fordi regnestykket er godt

En af de helt store fordele for virksomheder, der sender sine medarbejdere på AMU-kursus hedder VEU-godtgørelse(løntabsrefusion). Virksomheden kan nemlig søge om VEU-godtgørelse for de timer, medarbejderen er på kursus hos os. I 2021 er løntabsrefusionen på 892 kr. pr. dag pr. deltager. Ofte er VEU-refusionen højere end kursets reelle pris, som du kan se i disse to eksempler: 

VEU-godtgørelse

 

Søg om VEU-godtgørelse på voksenuddannelse.dk

På voksenuddannelse.dk kan du søge om godtgørelse for ca. 95% af alle AMU-kurser. For disse kurser kan du kun søge om godtgørelse via de digitale ansøgninger sendt via voksenuddannelse.dk. Vores sekretærere kan guide og vejlede dig gennem ansøgningsprocessen, hvis du er kørt fast eller har brug for hjælp. Kontakt en sekretær på tkc@tietgen.dk eller 65 45 25 00 på alle hverdage mellem 8.00 - 15.00. 

For at kunne bestille kurser og søge VEU-godtgørelse på voksenuddannelse.dk skal du bruge en digital medarbejdersignatur. Den får du hos den person, som administrerer din virksomheds digitale signatur.

Det er en god idé at få det praktiske på plads i god tid. I de fleste virksomheder går det hurtigt, men hvis I f.eks. ikke allerede har digitale signaturer, kan det tage nogle dage at få dem leveret via danid.dk eller virk.dk.

Så snart du har din medarbejdersignatur og internt er godkendt til at administrerere kurser, vil du til gengæld kunne tilmelde medarbejdere og søge godtgørelse i løbet af få minutter. 

>> Du kan finde vejledninger til brug for tilmelding og ansøgning om godtgørelse på voksenuddannelse.dk.

AMU er attraktivt for virksomheder, som vil efteruddanne sine medarbejdere

Specielt pga. løntabsgodtgørelse kan det betale sig for virksomheder at sende deres ufaglærte eller faglærte medarbejdere afsted på AMU-kurser. Vi gør opmærksom på at VEU-godtgørelse søges af virksomheden, og ansøgning skal ske senest 4 uger efter kurset er afsluttet og udbetales til virksomheden. Der er deltagerbetaling til alle AMU-kurser på mellem 126 kr. og 188 kr. pr. dag for medarbejdere med uddannelse til og med faglært niveau. Der er fuld betaling for medarbejdere, der har en uddannelse på akademiniveau eller derover.

Behandling af persondata

Oplysninger indtastet på efteruddannelse.dk behandles i de studieadministrative systemer, der er knyttet til uddannelsen og udveksles med myndigheder og uddannelsesorganer. Formålet hermed er at udføre de studieadministrative opgaver, der er forbundet med uddannelsesaktiviteten.

Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K er dataansvarlig, og uddannelsesinstitutionen er databehandler.