English

FVU-dansk* online

FVU-dansk er et online tilbud til medarbejdere, som har fået ekstra tid i forbindelse med coronanedlukningen af Danmark. Medarbejdere, som har udfordringer med at læse, skrive eller stave.

Styrk kommunikationen i din virksomhed

Som virksomhed fastholder du dygtige medarbejdere og opnår en højere grad af lønsomhed, når dine ansatte får:
• Et mere rigtigt dansk med et mere nuanceret ordforråd med fokus på fagudtryk fra jeres branche
• En højere hastighed og færre fejl ved læsning og skrivning
• En øget fleksibilitet og selvtillid, når det handler om at lære nyt eller at omstille sig til nye opgaver

Hvem
Medarbejdere, som er helt eller delvist ledige pga. corona-epidemien – også lærlinge og elever – kan deltage i FVU-dansk.
Inden undervisningens start skal medarbejderne gennem en samtale og en online-test for at sikre, at FVU er det rigtige tilbud. Samtidig giver det os grundlaget for at målrette undervisningen til hver enkelt medarbejder.
Medarbejderne skal være vant til at bruge en computer og have adgang til internettet.

Hvor
Undervisningen foregår på Tietgens online-læringsplatform. Her kan medarbejderne løse opgaver i deres eget tempo og få direkte feedback fra underviseren.

Hvornår
Der er løbende opstart på FVU-dansk. Kurset tilbydes som fuldtidsforløb med 24 eller 30 lektioner om ugen eller som deltidsforløb med 6 eller 12 lektioner om ugen. Kursuslængden er minimum 2 uger ved fuldtidsforløb og 7 uger ved deltidsforløb.

Økonomi
Kurset er gratis. Hvis medarbejdernes løn ikke allerede dækkes helt eller delvist via corona-hjælpepakkerne, har medarbejderne mulighed for at søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Satsen er i 2020 kr. 119 i timen. Læs mere på svu.dk. Mange kompetencefonde yder derudover tilskud, når medarbejderne deltager i FVU.

* FVU-dansk = undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på dansk. 

FVU-dansk er ikke sprogundervisning i dansk, men tosprogede kan deltage i undervisningen, hvis de allerede har et grundlæggende niveau i mundtligt og skriftligt dansk.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Bodil Møller Schmidt på bosc@tietgen.dk.

Kontakt os 

Har du spørgsmål om vores ordblindeundervisning eller FVU-tilbud for virksomheder er du velkommen til at tage fat i os. Vi kan også hjælpe dig med at skræddersy en FVU-løsning, som passer til din virksomheds strategi og mål. 

Bodil Møller Schmidt

Uddannelsesvejleder for FVU Telefon: 51 14 50 59 Mail: bosc@tietgen.dk