English

Skræddersyede kurser til turistbranchen

Sammen med Aalborg og Roskilde Handelsskoler har vi sammensat en række kurser, der kunne være attraktive for dig, som arbejder i turist- eller oplevelsesbranchen.

Onlinekurser i markedsføring, salg, kundeservice, ledelse og regnskab

Kurserne udbydes som AMU-kurser med mulighed for løntabsrefusion og lav deltagerbetaling. Læs mere om vilkårene her.

Kurser til turistbranchen

Samarbejde om kurser til turistbranchen

Kurserne til turist- og oplevelsesbranchen udbydes i samarbejde med Aalborg Handelsskole og Roskilde Handelsskole samt Dansk Kyst- og Naturturisme.

Kurserne afvikles alle online, hvor vi har fastsat daterne, men du bestemmer hvor du vil undervises fra. Undervisningen foregår online i et virtuelt klasserum og du katilgå undervisningen meecomputehjemmefra, fra din arbejdsplads ellenogehelt tredje. Onlineundervisningen er primært tilrettelagt som individuel opgaveløsning med online vejledning og hjælp fra din underviser.

Kontakt os

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Claus Damgaard

Projektleder, turismeindsats i AMU Telefon: 21 64 52 35 Mail: cdam@tietgen.dk

Vibeke Vesterskov Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 04 Mail: vvni@tietgen.dk