English

Forløb i ledelse

Bliv skarp til at lede og kommunikere med mennesker. Forløbet i ledelse stiller skarpt på din rolle som leder i forhold til medarbejdermotivation, trivsel, god kommunikation og samarbejde. Du lærer hvordan du kan blive en leder med gennemslagskraft både overfor dine medarbejdere men også overfor samarbejdspartnere og på møder.

Bliv en skarp leder med fokus på dine medarbejdere

En god leder forstår værdien ved at have motiverede medarbejdere, der er effektive og skaber resultater. Derfor er værktøjer til hvordan en leder kan skabe motivation og godt arbejdsmiljø, vigtige værktøjer i enhver leders værktøjskasse.  

På forløbet i ledelse bliver du klogere på, hvordan du motiverer dine medarbejdere og hvordan du kan stå stærkt som leder både overfor dine medarbejdere og overfor andre ledere, samarbejdspartnere og andre intersenter.

Forløbet er skræddersyet til dig, der går ledig

Tilmeld dig forløbet

Hvis du vil tilmelde dig forløbet, skal du opgive AMU-numrene og AMU-fagene på kurserne i forløbet til din sagsbehandler. Vi har listet alle AMU-fagene i forløbet op for dig, så du nemt kan sende dem videre til din sagsbehandler. 

47750 Medarbejderunvolvering i ledelse

Varighed: 3 dage

Indhold

Lær at skabe motivation, arbejdsglæde og trivsel ved at involvere dine medarbejdere i alt fra opgaver til beslutninger. På kurset i 'Medarbejderinvolvering i ledelse' introduceres du til lederens rolle i forbindelse med at skabe trivsel og arbejdesglæde hos medarbejderne.

Du bliver klogere på: 

 • Introduktion til medarbejdermotivation og medarbejderinvolvering
 • Hvordan motiverer du som leder dine medarbejdere?
 • Lederens værktøjer til at motivere og skabe tilfredshed hos medarbejderne
 • Hvordan skaber lederen trivsel hos medarbejderne?
 • Din rolle som leder i en forandrings- og udviklingsproces
 • Hvordan kan du som leder styrke det sociale arbejdsmiljø?

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj

Varighed: 2 dage

Indhold

Kommunikation er en vigtig del af lederens værktøjskasse. Med god og klar kommunikation kan man som leder komme langt i forhold til at motivere sine medarbejdere og skabe resultater. På kurset lærer du, hvordan du kan bruge god kommunikation som et værktøj til at være en god leder.

Du bliver klogere på: 

 • En leders kommunikation
 • Kommunikationens betydning for din lederrolle
 • Verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen
 • Kommunikation som motivationsværktøj 
 • Forskellige kommunikationsformer i forhold til medarbejdere, lederkolleger og egen leder

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Varighed: 2 dage

Indhold

På kurset 'Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler' lærer du at identificere konflikter, nedtrappe dem og løse dem. Du lærer også at gennemføre vanskelige samtaler med medarbejdere, der har været involveret i konflikterne.

Du bliver klogere på: 

 • Hvad er en konflikt?
 • Konflikttrappen 
 • Konfliktløsningsværktøjer
 • Hvad er en vanskelig samtale?
 • Værktøjer til gennemførelse af vanskelige samtaler

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

47753 Ledelse og samarbejde

Varighed: 3 dage

Indhold

Du bliver bevidst om din egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Du lærer om og bliver bevidst om din rolle i forhold til egne lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse og lærer at løse ledelses- og samarbejdsproblemer.

Du bliver klogere på: 

 • Samspil mellem leder og medarbejder
 • Ledelses- og samarbejdsproblematikker
 • Metoder til at opnå optimale resultater
 • Motivation og adfærd

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

47754 Mødeledelse

Varighed: 1 dag

Indhold

På kurset 'Mødeledelse' lærer du, hvordan du designer det gode møde med indkaldelse, dagsorden, oplæg og referat. Og hvordan du leder mødet så du kommer frem med din dagsorden og sikrer, at alle på mødet føler sig hørt.

Du bliver klogere på: 

 • Hvad er et godt møde?
 • Mødets formål og indhold
 • Forskellige typer af møder - afdelingsmøde, tavlemøde, stand-up møder
 • Lær, hvordan mødet kan skabe værdi for alle involverede parter
 • Lav gode indkaldelse, referater og oplæg til møder
 • Vær skarp og tydelig i rollen som mødeleder

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

PRAKTISK INFORMATION

Pris: 6.501,00 kr. 
Varighed:11 dage
Undervisningsform: Klasseundervisning med fremmøde
Undervisningssted: Rugårdsvej 286, Odense NV
Forløbet består af: AMU-fag, som alle ligger på de regionale positivlister

Læs mere om kursusforløbets udbytte og målgruppe

Kontakt os

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Mads Ravn Kristiansen

Virksomhedskonsulent Telefon: 22 51 95 94 Mail: madk@tietgen.dk

Vibeke Vesterskov Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 04 Mail: vvni@tietgen.dk

Relaterede forløb med kurser fra de regionale positivlister

Måske du kunne finde disse kursusforløb interessante. Forløbene er sammensat af kurser fra de regionale positivlister fra Fyn, Sydjylland og Sjælland, så derfor er de helt oplagte at tage for dig, som er ledig.