English

Regnskabsforløb

Grundlæggende regnskabsforløb med fokus på bogføring, budgettering, årsafslutning, registreringer og indberetninger.

Få styr på regnskabet

I dette forløb bliver du klædt på til at varetage væsentlige regskabsopgaver i virksomheden. Du får indsigt og erfaring med de mange elementer, som god regnskabspraksis kræver i hverdagen. 

Forløbet er skræddersyet til dig, der pt. går ledig

Tilmeld dig forløbet

Hvis du vil tilmelde dig forløbet, skal du opgive AMU-numrene og AMU-fagene på kurserne i forløbet til din sagsbehandler. Vi har listet alle AMU-fagene i forløbet op for dig, så du nemt kan sende dem videre til din sagsbehandler. 

45965 Placering af resultat- og balancekonti

På kurset i 'Placering af resultat- og balancekonti' lærer du om sammenhængen mellem virksomhedens resultatopgørelse og balance samt de grundlæggende principper for bogføring.

Du bliver klogere på:

 • Årsrapportens indhold, herunder resultatopgørelse og balance 
 • Det dobbelte bogholderis princip 
 • Kontering af daglige bilag

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

44346 Design og automatisering af regneark

På kurset 'Design og automatisering af regneark' lærer du de videregående funktioner og faciliteter i Excel regneark - fx til oprettelse af overskuelige opstillinger, brug af flere ark & automatisering af beregninger.

Du bliver klogere på:

 • Cellereference
 • Flere regneark
 • Funktioner
 • Standardisering

Som hjælp til udførelsen af de daglige arbejdsrutiner introduceres du til disse emner:

 • beskyttelse af regneark mod overskrivning af celleindhold
 • kommentarer
 • datavalidering

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 3 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

45969 Daglig registrering i et økonomisystem

Bliv skarpere til at registrere posteringer i økonomistyringsystemer som C5, Dynamics el. lign. Lær hvordan du bruger kladder til at gøre dit arbejde lettere.

Du bliver klogere på:

 • Registrering og kontering af finansposteringer
 • Anvendelse af kassekladde
 • Udskrift af kladder, journaler, posteringslister og kontokort.
 • Kendskab til regnskabsrelevante hjemmesider, herunder regnskabslove m.m.

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

På kurset introduceres du til klargøring og registrering af bilag vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter i posteringsark og kasserapport.

Du bliver klogere på:

 • Anvendelse af kontokort, posteringsark og kasserapport
 • Bogføring af køb, salg, fragt og emballage, renter og rabatter.

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

På dette kursus lærer du at bogføre køb, salg og driftudgifter af biler, herunder at tage stilling til den momsmæssige behandling. Du lærer at kontere køb og drift af fast ejendom og omkostninger vedrørende lejede lokaler.

Du bliver klogere på:

 • Bogføre køb, afskrivninger og salg af biler
 • Bogføring af køb og salg af biler, herunder momsmæssig behandling af driftsomkostninger for henholdsvis biler på hvide og gule nummerplader 
 • Bogføre ejendommens driftsudgifter, herunder frivillig momsregistrering og istandsættelse af lejede lokaler
 • Bogføring af anskaffelse af fast ejendom herunder omkostninger hertil og finansiering heraf

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

Bliv endnu bedre klædt på til et godt salgsarbejde. På kurset 'Personligt salg' kommer du omkring hele salget med fokus på mødet med kunden. Du lærer hvordan du modtager kunden, indleder salget, lytter og spørger aktivt til kundens behov, argumenterer og lukker salget.

Du bliver klogere på:

 • Vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner
 • Anvendelse af artsopdelt kontoplan
 • Anvendelse af funktionsopdelt kontoplan
 • Opstilling af kontoplan i forhold til rapporteringsbehov og organisationsplan

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

45963 Konteringsinstrukser

Du lærer at udarbejde, vedligeholde og anvende konteringsinstrukser for at sikre korrekt registering af omkostninger, indtægter, aktiver og passiver.

Du bliver klogere på:

 

 • Bogføringslovens krav
 • Konteringsinstruksens indhold
 • Brugere af konteringsinstruks

 

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 1 dag
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

På dette kursus lærer du at assistere ved udarbejdelsen af regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer i forbindelse med afslutning af periode- eller årsregnskab.

Du bliver klogere på:

 • Afslutning af lager
 • Periodeafgrænsninger
 • Skyldige poster
 • Afstemninger af likviditet
 • Afstemninger af moms

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

40008 Årsafslutning af bogholderiet

 

På dette kursus lærer du at foretage efterposteringer i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet samt at udarbejde enkle regnskabsopstillinger.

Du bliver klogere på:

 • Efterposteringer til regnskabet
 • Anvendelse af årsafslutningsark
 • Årsafslutning af bogholderiet
 • Opstilling af simple regnskaber

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

45958 Økonomisk styring af lageret

Du lærer at arbejde med økonomisk styring af lageret - fra optimering af købsbetingelser og priser, til styring af beholdninger samt køb og salg af varer.

Du bliver klogere på:

 • Efterposteringer til regnskabet
 • Anvendelse af årsafslutningsark
 • Årsafslutning af bogholderiet
 • Opstilling af simple regnskaber

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

45964 Debitorstyring

På dette kursus lærer du om debitorstyring, lige fra udarbejdelse af debitorpolitik, inddrivelse af tilgodehavender samt den økonomiske betydning af effektiv likviditetsstyring.

Du bliver klogere på:

 • Kendskab til debitorers betydning for virksomhedens likviditet samt opstilling af en debitorpolitik
 • Kendskab til kreditvurdering af nye og eksisterende kunder (basal regnskabsanalyse)
 • Anvendelse af debitormodul i et økonomisystem
 • Styring af betalingsbetingelser, kasserabatter og renteberegning
 • Tilrettelæggelse af rykkerprocedurer
 • Kendskab til muligheder for inddrivelse af tilgodehavende
 • Bogføring af tab på debitorer

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

45961 Kreditorstyring

På dette kursus lærer du om kreditorstyring, bl.a styring og kontrol af indgåede leverings- og betalingsbetingelser samt betydningen af en effektiv likviditetsstyring. Du lærer at beregne enkelte nøgletal vedrørende kreditorer.

Du bliver klogere på:

 • Styring af kreditorer i bogholderiet.
 • Kendskab til kreditorers betydning for virksomhedens likviditet.
 • Anvendelse af kreditormodul i økonomisystem.
 • Optimering af betalingsaftaler i forhold til kredittid og kontantrabatter.
 • Opstilling af interne kontroller til sikring af betaling af korrekte leverancer.

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 1 dag
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

47218 Anvendelse af regnark til enkle beregninger

På kurset lærer du de grundlæggende funktioner og faciliteter i Excel, så du kan redigere i eksisterende regnearksopstillinger og oprette og opstille enkle regneark på en overskuelig og præsentabel måde. Herudover lærer du at sortere og filtrere data i regnearket.

Du bliver klogere på:

 • Introduktion til Excel regneark
 • Redigering i regneark
 • Formler
 • Sideopsætning og udskrivning
 • Lister

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering

På dette kursus lærer du at anvende periodisk beregning og bogføring i forbindelse med løn, afskrivninger og køb og salg af inventar.

Du bliver klogere på:

 • Lønsedlens dele
 • Bogføring af løn, ATP mv.
 • Afregning af skat, AMP og ATP
 • Beregning af afskrivninger efter den lineære metode eller saldometoden
 • Bogføring af afskrivninger
 • Beregning af fortjeneste eller tab ved salg af inventar
 • Bogføring af salg af inventar

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

På dette kursus lærer du om beregning og bogføring af løn efter gældende overenskomster og lovgivning, herunder funktionær -og ferielovens bestemmelser. Du lærer også at beregne visse personalegoder.

Du bliver klogere på:

 • Beregning af løn
 • Opstilling af lønseddel
 • Kendskab til funktionær -og ferielovens bestemmelser
 • Beregning af visse personalegoder
 • Afstemning af bogført løn til indberettet løn

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

På kurset lærer du at registrere daglige bilag i finansbogholderiet, om brugen af kasserapport, og du får kendskab til de mest almindelige momsregler samt afslutning af momsregnskab.

Du bliver klogere på:

 • bogføring af dagligt forekommende bilag
 • anvendelse af kasserapport
 • afstemning af kasse
 • bogføring med moms
 • afslutning af moms

>> SE NÆSTE KURSUSSTART PÅ KURSET MED FREMMØDE HER

Varighed: 2 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV

Praktisk information

Pris: 18.337,50 kr.
Varighed: 28 dage
Undervisningsform: Fremmødeundervisning
Undervisningssted: Rugårdsvej 286, Odense NV
Forløbet består af: AMU-fag, som alle ligger på de regionale positivlister

LÆS MERE OM KURSUSFORLØBETS UDBYTTE OG MÅLGRUPPE

Kontakt os

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Mads Ravn Kristiansen

Virksomhedskonsulent Telefon: 22 51 95 94 Mail: madk@tietgen.dk

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk

Relaterede forløb med kurser fra de regionale positivlister

Måske du kunne finde disse kursusforløb interessante. Forløbene er sammensat af kurser fra de regionale positivlister fra Fyn, Sydjylland og Sjælland, så derfor er de helt oplagte at tage for dig, som er ledig.