English

Værd at vide om kurser for ledige

Som ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, men hvornår kan du starte på kursus, hvordan kommer du i gang og hvilke muligheder har du? Alt dette kan du blive klogere på her.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Som ledig dagpengemodtager eller fleksjobvisiteret kan du få seks ugers jobrettet uddannelse. Fra 1. august 2020 kan du begynde dine seks ugers jobrettet uddannelse fra din første ledighedsdag. Seks ugers jobrettet uddannelse kan tages af ufaglærte og faglærte ledige, og af ledige med kort videregående uddannelse med erhvervserfaring. Er du inden for målgruppen, kan du frit tilmelde dig kurser og uddannelser fra den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Du skal dog godkendes til jobrettet uddannelse af dit jobcenter inden du kan tilmelde dig. 

>> LÆS MERE OM DINE MULIGHEDER SOM LEDIG PÅ STAR.DK

Hvad er positivlisten?

Positivlisten er en liste med helt konkrete kurser og uddannelser, der er mulige at tage som seks ugers jobrettet uddannelse. Positivlisten består bl.a. en lang række AMU-kurser og er inddelt i erhvervsgrupper. Hvis du som ledig har fået godkendt at kursus i én erhvervsgruppe, kan du frit søge andre kurser inden for samme erhvervsgruppe uden en godkendelse.

>> DU KAN SE POSITIVLISTEN FRA 1. MARTS 2021 HER (åbner en PDF-fil)

Hvordan kommer jeg videre?

Hvis du vil starte op på et kursus eller et forløb skal du kontakte din a-kasse. Du kan se alle vores kurser på positivlisten her.  

Hvornår kan jeg starte på seks ugers jobrettet uddannelse?

Du kan påbegynde seks ugers jobrettet uddannelse, når du har 5 ugers ledighed. Der er dog enkelte fag, du kan deltage på allerede fra 1. ledighedsdag. Den periode, du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år.

  • Er du over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse. Du kan få vejledning om dine muligheder i a-kassen, på jobcenteret og hos vores vejledere.

Hvem godkender og betaler min seks ugers jobrettet uddannelse?

Vil du søge jobrettet uddannelse, skal du først til et møde i jobcentret. Jobcenteret vejleder dig om jobrettet uddannelse allerede under den første ledighedssamtale.  Du skal aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse i din ledighedsperiode, og at jobcenteret betaler kursusafgiften.

A-kassen skal derefter godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse (blanket nr.  AR237). Din uddannelse/ kursus skal altså godkendes af både dit jobcenter og din a-kasse, inden du kan starte. 

Befordringsgodtgørelse og tilskud
Hvis du deltager på et af vores forløb for ledige, deltager du på et AMU-kursus, og du kan derfor få befordringsgodtgørelse fra a-kassen til din deltagelse.

Hvis du har over 60 km til uddannelsesstedet, kan du søge tilskud til kost og logi gennem jobcentret ved deltagelse i AMU-kurser. Du kan læse mere om regler og satser på www.veug.dk

Du skal selv betale hvis...
Kan du ikke få kurser eller uddannelse igennem din a-kasse eller på en jobplan, har du stadig mulighed for at deltage, hvis du selv betaler. Der kan udbetales dagpenge, hvis du deltager i undervisning under 20 timer om ugen. Dette er den såkaldte ”20 timers regel”. Kurset eller uddannelsen skal blot have en varighed på under 20 timer om ugen. Du vil selv blive opkrævet deltagerbetalingen.

Vi anbefaler, at du kontakter din a-kasse for at høre mere om dine muligheder

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores kurser for ledige, er du velkommen til at kontakte en af vores kursussekretærer.

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk

Vibeke Vesterskov Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 04 Mail: vvni@tietgen.dk

Helle Kjersgaard

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 17 Mail: hekj@tietgen.dk