English

FVU-engelsk

FVU-engelsk er et kort og gratis engelskkursus, hvor undervisningen tilrettelægges ud fra dit niveau og dit mål. Det er for dig, der vil blive bedre til engelsk.

Har du brug for at blive bedre til engelsk?

FVU-engelsk er for dig, der gerne vil styrke dine grundlæggende engelskfærdigheder, så du kan bruge engelsk når du taler, skriver eller læser i din hverdag og på dit job. 

Forløbet er også aktuelt for dig, som går ledig og gerne vil blive bedre til engelsk. 

Indhold på FVU-engelsk

På FVU-engelsk arbejder du med det, du gerne vil blive bedre til. Du aftaler dit forløb med vores underviser, og sammen finder I ud af, hvornår du vil starte, og hvor mange timer om ugen, der giver mening for dig. 

Du bliver bedre til at: 

  • læse og forstå engelsk materiale
  • tale og forstå engelsk

4 FVU-trin
FVU-engelsk er bygget op af 4 trin. Hvert trin varer 20-30 timer. Du starter på det trin, som passer til dig. På alle trin arbejder du med lytte- og læseforståelse, samtale og skriftligt engelsk. Samtidig arbejder du med at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til konkrete situationer.

Trin 1
Du arbejder med enkle sætninger både fra din dagligdag og dit arbejde samt faste vendinger.

Trin 2
Dit ordforråd vokser og du skriver stikord, korte beskeder, e-mails og noter om velkendte emner ved hjælp af enkle faste vendinger.

Trin 3
Du træner at føre samtaler i et enkelt, forståeligt og mere sammenhængende sprog om kendte emner, med udgangspunkt i din dagligdag og dit arbejde. Samtidig lærer du at udtrykke dig skriftligt i et mere detaljeret sprog i fx e-mails, beskeder og noter.

Trin 4
Du øver dig i at drøfte, forklare og give forslag og instrukser fx i en arbejdsrelateret proces. Samtidig lærer du flere fagudtryk og dit sprog bliver mere sammenhængende.

Trin 1, 2 og 3 afslutter du med en standpunktsbedømmelse. Efter trin 4 er der en prøve med censur.

Hvor
Undervisningen foregår i vores lokaler på Ejlskovsgade 3 i Odense - lige bag Odense Banegård. 

Hvornår
Kurset tilrettelægges, så det passer ind i din hverdag.

Pris
Undervisningen er gratis. Du skal godkendes til uddannelse af dit jobcenter og din a-kasse, hvis du er ledig. 

Tilmelding 

Hvis du vil vide mere eller vil tilmelde dig FVU-engelsk kan du udfylde formularen nederst eller kontakte vores uddannelsesvejleder direkte.

Bodil Møller Schmidt

Uddannelsesvejleder for FVU Telefon: 51 14 50 59 Mail: bosc@tietgen.dk

Ja tak, Bodil må gerne kontakte mig