English

FVU praktisk information

Bliv klogere på FVU trinene og alt det praktiske ved at gå til FVU trinprøver - hvordan du tilmelder dig og hvordan du klager

Hver betyder FVU-trin?

De fleste af vores FVU-kurser er inddelt i trin, som angiver niveauet for undervisningen. FVU-trinene giver et billede af dit niveau og dine mulige mål. Når du har været til trinprøve i det sidste trin, har du nået til et niveau, som svarer til en 9. klasse. Herfra har du mulighed for at uddanne dig videre ved fx at tage en erhvervsuddannelse. 

Antallet af FVU-trun er forskelligt fra kursus til kursus. Nedenfor kan du se indholdet på vores FVU-kurser opdelt i FVU-trin. Det giver dig et overblik over, hvad du lærer på de forskellige FVU-trin. 

FVU-læsning

FVU-læsning trin 1

Du lærer at stave de små, nemme ord. Du læser og skriver korte tekster. Desuden arbejder du med, hvad du læser og skriver i hverdagen.

FVU-læsning trin 2

På trin 2 lærer du mere om de lidt svære ord. Du læser og skriver tekster. Og du arbejder også med korte instruktioner.

FVU-læsning trin 3

Du får viden om grammatik og forskellige typer af tekster. Du arbejder også med, hvordan du kan anvende denne viden, når du læser, staver og skriver.

FVU-læsning trin 4

På trin 4 arbejder du især med skriftlig dansk. Du skal blive bedre til at skrive, så du kan skaffe dig viden i forbindelse med job, uddannelse eller din fritid.

FVU-matematik

FVU-matematik trin 1

Her lærer du bl.a. at bruge mål og vægt, brøker og procenter samt at vurdere tal og give et overslag over fx en samlet pris.

FVU-matematik trin 2

Bygger oven på det, du har lært på trin 1. Du lærer om mønstre og relationer, form og dimension samt data og chance, f.eks. at aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål, genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel) og læse og forstå angivelser af chance og risiko. Du lærer, at forstå lidt mere krævende opgaver med tekst, tal og figurer. 

FVU-engelsk for virksomheder

FVU-engelsk trin 1

Du arbejder med enkelte sætninger både fra din dagligdag og dit arbejde samt faste vendinger.

FVU-engelsk trin 2

Dit ordforråd vokser og du skriver stikord, korte beskeder, e-mails og noter om velkendte emner ved hjælp af enkle faste vendinger.

FVU-engelsk trin 3

Du fører samtaler i et enkelt, forståeligt og mere sammenhængende sprog om kendte emner, med udgangspunkt i dit arbejde og din dagligdag. Samtidig lærer du at udtrykke dig skriftligt i et mere detaljeret sprog i fx e-mails, beskeder og noter.

FVU-engelsk trin 4

Du træner at drøfte, forklare og give forslag og instrukser i en arbejdsrelateret proces. Samtidig lærer du flere fagudtryk og dit sprog bliver mere sammenhængende.

FVU-digital for virksomheder

FVU-digital trin 1

Her introduceres du til brugen af digitale værktøjer på grundlæggende og basalt niveau. Et praktisk eksempel: På mange virksomheder er arbejdet planlagt ved hjælp af et internt system. Her lærer du at finde din arbejdsplan, skrive din timeseddel og sende den til værkføreren.

FVU-digital trin 2

Du udvikler dine færdigheder i digital opgaveløsning. Hvis vi bygger oven på eksemplet fra før, lærer du at vælge en løsning ud fra opgaven. Groft sagt: Du behøver ikke at bruge en hammer til at løse alle problemer, din værktøjskasse indeholder meget mere og du ved, hvordan du skal bruge den.

FVU-digital trin 3

Dine færdigheder automatiseres. Det bliver nemt for dig at vælge det rigtige værktøj. Det vil sige, at du automatisk vælger den mest hensigtsmæssige digitale måde at løse en opgave på - fx Outlook - og at du kan bruge Outlook.

 Du skal tilmelde dig trinprøven senest 3 uger før 

Alle FVU-trinprøvere finder sted i vores lokaler på Ejlskovsgade 3 i Odense C. Når du tilmelder dig, får du en skriftlig besked, hvor der står, hvilket lokale prøven finder sted i. Du tilmelder dig prøven hos din underviser. 

Særlige prøvevilkår og hjælpemidler til ordblinde
Hvis du er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige prøvevilkår eller ekstra hjælpemidler, så du kan bruge CD-ORD inkl. ordforslag til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testdokumenterne som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge kræver det, at din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er indsendt senest 14 dage før prøveafvikling. Du finder alle reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.  

Vi hjælper dig gerne med at søge. Tag kontakt til uddannelsesvejleder Pernille Larsen senest 3 uger før du skal til trinprøve.

Om snyderi ved trinprøve