English

Er jeg en del af FVU-målgruppen?

FVU står for forberedende voksenundervisning og er for alle der har basale problemer med læsing, stavning, regning, engelsk eller it.

Du er en del af FVU-målgruppen, hvis du kan nikke genkendende til ét af disse udsagn:

  • Jeg kan ikke skrive uden stavefejl
  • Jeg har problemer med at stave ordene rigtigt
  • Jeg har svært ved at læse og forstå tekster som fx mails og beskeder
  • Jeg kan ikke altid gennemskue regninger, bonner o. lign
  • Jeg synes hovedregning er svært
  • Jeg har svært ved at bruge mailprogrammet på min computer eller tablet
  • Jeg har svært ved at gennemskue de digitale løsninger på min arbejdsplads

Er du i tvivl om du kan modtage FVU-undervisning, er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesvejleder Bodil Schmidt på bosc@tietgen.dk eller på tlf. 51 14 50 59.

Som en del af FVU-målgruppen kan du gratis deltage på vores FVU-kurser. 

Otte forskellige FVU-tilbud på Tietgen