English

FVU-trinprøver

Som afslutning på et FVU-trin kan du vælge at gå til en trinprøve. Trinprøven bedømmes "bestået" eller "ikke-bestået".

FVU-trinprøver er en prøve, du kan vælge at tage, når du føler dig klar til at gå videre til næste trin eller som afslutning på hele dit FVU-forløb. På Tietgen kan du gå til FVU-trinprøve i FVU-læsning og FVU-matematik

Vi holder løbende FVU-trinprøver og du kan nedenfor se datoerne på de kommende FVU-trinprøver.

 Du skal tilmelde dig trinprøven senest 3 uger før 

Alle FVU-trinprøvere finder sted i vores lokaler på Ejlskovsgade 3 i Odense C. Når du tilmelder dig, får du en skriftlig besked, hvor der står, hvilket lokale prøven finder sted i. Du tilmelder dig prøven hos din underviser. 

Særlige prøvevilkår og hjælpemidler til ordblinde
Hvis du er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige prøvevilkår eller ekstra hjælpemidler, så du kan bruge CD-ORD inkl. ordforslag til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testdokumenterne som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge kræver det, at din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er indsendt senest 14 dage før prøveafvikling. Du finder alle reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.  

Vi hjælper dig gerne med at søge. Tag kontakt til uddannelsesvejleder Pernille Larsen senest 3 uger før du skal til trinprøve.

Pernille Larsen

FVU/OBU-vejledning og undervisning Telefon: 20 11 81 26 Mail: nill@tietgen.dk

Bedømmelse

Alle FVU-prøver bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Vil du klage over din prøve?
Om snyderi ved trinprøve

Gode råd når du skal til trinprøve

Udover at være fagligt klædt på til prøven, er der et par ting, som du skal være opmærksom på:

  • Billedlegitimation: Husk at medbringe dit eget kørekort eller pas. Det skal du vise den tilsynsførende, der tjekker, om du er tilmeldt prøven
  • Kom i god tid: Trinprøven starter præcist på det tidspunkt, som indkaldelsen angiver. Det markeres ved at den tilsynsførende siger: ”Nu er prøven begyndt”.
  • Udeblivelse eller for sent til prøven: Hvis du udebliver eller kommer for sent, betragtes trinprøven som "ikke bestået", og du har mulighed for at gå til trinprøve næste gang denne afholdes. 
  • Sygdom: Hvis du bliver syg, så tag hurtigt kontakt til vejleder Bodil Møller Schmidt på tlf. 51 14 50 59 eller mail bosc@tietgen.dk.
  • Fravær: Hvis du ikke møder op og vi ikke hører fra dig, betragtes prøven som "ikke bestået". Du er velkommen til at tilmelde dig næste prøve
  • Kommunikation under trinprøven: Du må ikke bruge din mobiltelefon under trinprøven. Det betyder også, at du ikke kan bruge din mobiltelefon som lommeregner under trinprøven. Du må ikke tale med andre kursister eller på anden måde forstyrre under trinprøven. Overtrædelse medfører bortvisning og du kan gå til trinprøve næste gang den afholdes.