English

Matematik B – blended learning

Mangler du Matematik B for at kunne starte på din drømmeuddannelse eller har du blot brug for at opkvalificere dine kompetencer i faget?

Indhold

På kurset repeterer du tidligere niveauer og udbygger din viden med nye emner. Du lærer bl.a. om:

  • grundlæggende regnefærdigheder
  • grundlæggende funktionskendskab
  • ligningsløsning
  • differentialregning
  • lineær programmering
  • finansiel regning
  • beskrivende og analytisk statistik
  • sandsynlighedsregning

Opstartsdato

Primo 2022 (dato kommer snart)

Blended learning

Kurset er et blended learning forløb, hvor du veksler mellem undervisningsdage hos os og selvstændigt arbejde hjemme. Du kan se mere om undervisningsdagene nederst på siden i undervisningsplanen. 

Målgruppe

Kurset i Matematik B – blended learning henvender sig til dig, der skal bruge niveauet til at komme ind på din drømmeuddannelse. 

Krav

Du kan følge GSK matematik B, hvis du tidligere har fuldført undervisning i matematik C, og har planlagt at fortsætte på en konkret videregående uddannelse, hvor faget er et optagelseskrav. Du skal desuden være god til at arbejde selvstændigt, planlægge din studietid og tage kontakt, når du har brug for hjælp.

Eksamen

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid.

Undervisningsplan for Matematik B – blended learning

Nedenfor har vi samlet er række praktiske oplysninger om de kommende GSK-hold. Her kan du bl.a. læse mere om undervisningsdage, tid, sted mm. 

Matematik B – blended learning forår 2022

Undervisningsdage: 

  • 6 undervisningsaftener. Første gang primo 2022


Tid og sted: Undervisningen foregår om aftenen fra 17.00 – 20.30. Du kan følge den på Tietgen KompetenceCenter på Rugårdsvej 286 i Odense NV eller via online konference.

Eksamen maj/juni 2022
Datoer kommer snartDu kan også vælge gymnasial supplering i følgende andre fag

Matematik A

Matematik B

Matematik C

Praktisk information om vores gymnasial suppleringskurser (GSK)

Nedenfor har vi samlet en række praktiske informationer om GSK.

Materialer og hjælpemidler

Vi stiller bøger og andet undervisningsmateriale til rådighed under uddannelsesforløbet. Du skal selv medbringe relevant, teknisk udstyr som f.eks. pc. Når du er optaget på et fag, vil du modtage en e-Boks meddelelse med informationer om de specifikke krav, der er til det fag, du har valgt.

Kun ét forsøg pr. fag

Du kan ikke optages på GSK flere gange til samme fag på samme niveau - heller ikke selv om du dumper faget eller udebliver fra eksamen.

Dog kan der i helt særlige tilfælde gives dispensation. Hvis du ikke ønsker at følge et fag alligevel, skal du derfor huske at afmelde dig faget inden opstart, da det ellers tæller som et forsøg.

Pris

Pris for de gymnasiale suppleringsfag afhænger af tidspunkt for afslutning af din gymnasiale uddannelse. Hvis du påbegynder dit GSK-fag, inden der er gået 2 år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit GSK-fag senere, koster det kr. 550 pr. fag. Reglerne for egenbetaling er ens uanset hvor, du tager  gymnasiale suppleringsfag.

Kontakt os

Har du spørgsmål til optagelse, opstart, tilmelding eller andet praktisk omkring gymnasial supplering, er du velkommen til at kontakte vores kursussekretær Marianne Aalykke. Har du spørgsmål til undervisningen fx indhold og struktur, er du velkommen til at kontakte GSK-koordinator Ida Holm Iversen.