English

Matematik B

På gymnasial suppleringskurset matematik B arbejder du med matematiske begreber og simple ræsonnementer samt differentialregning og sandsynlighedsregning på grundlæggende niveau.

Indhold på matematik B

I faget matematik B lærer du følgende:

 • grundlæggende regnefærdigheder
 • grundlæggende funktionskendskab
 • ligningsløsning
 • differentialregning
 • lineær programmering
 • finansiel regning
 • beskrivende og analytisk statistik
 • sandsynlighedsregning

På gymnasial suppleringkurset matematik B får du samme faglige indhold som på det tilsvarende fag på handelsgymnasiet. 

Opstartsdatoer

7. juli 2021
1. november 2021

Målgruppe

Gymnasial suppleringskurset i matematik B er perfekt til dig, der skal bruge niveauet for at komme ind på en videregående uddannelse. Uddannelser som fx statskundskab, psykologi, HA almen, HA jura og internationale udviklingsstudier har alle matematik B som adgangskrav. 

Krav

Du kan følge GSK matematik B, hvis du tidligere har fuldført undervisning i matematik C, og har planlagt at fortsætte på en konkret videregående uddannelse, hvor faget er et optagelseskrav. 

Eksamen

Du afslutter matematik B med en mundtlig eksamen, der består af ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid. 

Du kan også vælge gymnasial supplering i følgende andre fag

Matematik A

Matematik C

Virksomhedsøkonomi B

Undervisningsplan for matematik B

Nedenfor har vi samlet er række praktiske oplysninger om de kommende GSK-hold. Her kan du bl.a. læse mere om undervisningsdage, tid, sted mm. 

Matematik B forår 2021

Undervisningsperiode 
6. april - 18. maj 2021.

Vi optager kursister på kurset frem til 18. marts 2021.

Tid og sted
Undervisning på alle hverdage fra 9.00 - 14.15 på Tietgen KompetenceCenter på Rugårdsvej 286 i Odense NV. 

Mundtlige eksamner 
31. maj - 4. juni 2021 (dagene er foreløbige og kan ændres)

Matematik B sommer 2021

Undervisningsperiode 
7. juli – 13. august 2021.

Vi optager kursister på kurset frem til 3 dage før opstart.

Tid og sted
Undervisning på alle hverdage fra 9.00 - 14.15 på Tietgen KompetenceCenter på Rugårdsvej 286 i Odense NV. 

Mundtlige eksamner 
23. – 27. august 2021 (dagene er foreløbige og kan ændres)

Matematik B efterår 2021

Undervisningsperiode 
1. november - 8. december 2021.

Vi optager kursister på kurset frem til 20. oktober 2021.

Tid og sted
Undervisning på alle hverdage fra 9.00 - 14.15 på Tietgen KompetenceCenter på Rugårdsvej 286 i Odense NV. 

Mundtlige eksamner 
21. -22 december 2021 (dagene er foreløbige og kan ændres)

Praktisk information om vores gymnasial suppleringskurser (GSK)

Nedenfor har vi samlet en række praktiske informationer om GSK.

GSK er intensive forløb

Når du optages på gymnasial suppleringskursus (GSK) betyder det, at faget afvikles på kort tid og med mange ugentlige lektioner. Du skal derfor være opmærksom på disse særlige forhold:

 • Den ugentlige arbejdsbyrde er stor
 • Der er som udgangspunkt ikke undervisningsfri perioder
 • Der er ikke tid til at tage på ferie
 • Det er svært at få tid til at passe et studiejob
 • Længerevarende sygdomsforløb har en stor indflydelse på din mulighed for at gennemføre forløbet
 • Hvis du har børn, er det en god idé på forhånd at arrangere pasning i tilfælde af sygdom
 • Hvis du har udfordringer, der gør, at du ikke trives i et travlt miljø, er intensive GSK-forløb muligvis ikke det bedste valg for dig

Materialer og hjælpemidler

Vi stiller bøger og andet undervisningsmateriale til rådighed under uddannelsesforløbet. Du skal selv medbringe relevant, teknisk udstyr som f.eks. pc. Når du er optaget på et fag, vil du modtage en e-Boks meddelelse med informationer om de specifikke krav, der er til det fag, du har valgt.

Studieaktivitet

Der er krav om fuld studieaktivitet, og det betyder, at du møder til alle lektioner, er velforberedt og laver obligatoriske opgaver rettidigt. Manglende studieaktivitet kan medføre udmeldelse, og du kan ikke efterfølgende optages på et tilsvarende fag.

Kun ét forsøg pr. fag

Du kan ikke optages på GSK flere gange til samme fag på samme niveau - heller ikke selv om du dumper faget eller udebliver fra eksamen.

Dog kan der i helt særlige tilfælde gives dispensation. Hvis du ikke ønsker at følge et fag alligevel, skal du derfor huske at afmelde dig faget inden opstart, da det ellers tæller som et forsøg.

Pris

Pris for de gymnasiale suppleringsfag afhænger af tidspunkt for afslutning af din gymnasiale uddannelse. Hvis du påbegynder dit GSK-fag, inden der er gået 2 år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit GSK-fag senere, koster det kr. 550 pr. fag. Reglerne for egenbetaling er ens uanset hvor, du tager  gymnasiale suppleringsfag.

søg su

Du kan få SU mens du tager gymnasial suppleringskursus(GSK) hos os. Du kan tidligst søge SU en måned før opstart. Det er vigtigt, at du sørger for at søge SU inden opstart, da du ikke kan få SU med tilbagevirkende kraft. 

>> DU KAN SØGE SU PÅ SU.DK

Når du søger SU skal du bruge dit NemID og søge SU til ungdomsuddannelsen GSK på TietgenSkolen, Odense. 

>> LÆS MERE OM SU-REGLER OG BETINGELSER PÅ SU.DK

søg su

Spørgsmål til SU

Har du spørgsmål til SU er du velkommen til at kontakte vores kursussekretær Marianne Aalykke.

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk

Kontakt os

Har du spørgsmål til optagelse, opstart, tilmelding eller andet praktisk omkring gymnasial supplering, er du velkommen til at kontakte vores kursussekretær Marianne Aalykke. Har du spørgsmål til undervisningen fx indhold og struktur, er du velkommen til at kontakte GSK-koordinator Ida Holm Iversen. 

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk

Ida Holm Iversen

Koordinator & underviser, Gymnasial Supplering Telefon: 65 45 25 19 Mail: idai@tietgen.dk