English

Virksomhedsøkonomi B

På vores gymnasiale suppleringskursus (GSK) i virksomhedsøkonomi B arbejder du med økonomiske modeller og analyserer budgetter og regnskaber for virksomheder og organisationer.

Indhold på virksomhedsøkonomi B

I faget virksomhedsøkonomi B lærer du følgende emner:

 • Virksomhedens art og ejerforhold
 • Virksomhedens etablering og drift
 • Virksomhedens indtægter og omkostninger
 • Årsregnskaber og årsrapporter
 • Regnskabsanalyse og virksomhedsanalyse
 • Virksomhedens strategi
 • Økonomi- og logistikstyring
 • Resultatbudgettering og budgetformål.

På gymnasial suppleringkurset virksomhedsøkonomi B får du samme faglige indhold som på det tilsvarende fag på handelsgymnasiet. 

Opstartsdato

24. august 2021 

Målgruppe

Kurset i virksomhedsøkonomi B henvender sig til dig, der skal bruge niveauet til at komme ind på din drømmeuddannelse. 

Krav

For at kunne deltage på virksomhedsøkonomi B, skal du tidligere har fuldført undervisning i erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve varer 4 timer, og foregår på grundlag af en central stillet opgave. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i dit projektforløb fra undervisningen, og et ukendt tekstmateriale med tilhørende spørgsmål. Den ene del af prøven består af din præsentation af en selvvalgt problemstilling fra projektforløbet. Anden del er en samtale med udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter og her ca. 30 minutters forberedelsestid. 

Du kan også vælge gymnasial supplering i følgende andre fag

Matematik A

Matematik B

Matematik C

UNDERVISNINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSØKONOMI B

Nedenfor har vi samlet er række praktiske oplysninger om de kommende GSK-hold. Her kan du bl.a. læse mere om undervisningsdage, tid, sted mm. 

Virksomhedsøkonomi B sommer og efterår 2021

Undervisningsdage 2021: 

 • aften (intro): tirsdag d. 24. august (uge 34)
 • aften (1.uv): tirsdag d. 14. september (uge 37)
 • aften (2.uv): tirsdag d. 28. september (uge 39)
 • aften (3.uv): tirsdag d. 12. oktober (uge 41)
 • aften (4.uv): tirsdag d. 2. november (uge 44)
 • aften (spørgetime): tirsdag d. 23. november (uge 47)

Tid og sted: Undervisningen foregår om aftenen fra 17.00 – 20.30. Du kan følge den på Tietgen KompetenceCenter på Rugårdsvej 286 i Odense NV eller via online konference.

Skriftlig eksamen 10. december 2021
Mundtlig eksamen afholdes 14. december 2021

Praktisk information om vores gymnasial suppleringskurser (GSK)

Nedenfor har vi samlet en række praktiske informationer om GSK.

Materialer og hjælpemidler

Vi stiller bøger og andet undervisningsmateriale til rådighed under uddannelsesforløbet. Du skal selv medbringe relevant, teknisk udstyr som f.eks. pc. Når du er optaget på et fag, vil du modtage en e-Boks meddelelse med informationer om de specifikke krav, der er til det fag, du har valgt.

Kun ét forsøg pr. fag

Du kan ikke optages på GSK flere gange til samme fag på samme niveau - heller ikke selv om du dumper faget eller udebliver fra eksamen.

Dog kan der i helt særlige tilfælde gives dispensation. Hvis du ikke ønsker at følge et fag alligevel, skal du derfor huske at afmelde dig faget inden opstart, da det ellers tæller som et forsøg.

Pris

Pris for de gymnasiale suppleringsfag afhænger af tidspunkt for afslutning af din gymnasiale uddannelse. Hvis du påbegynder dit GSK-fag, inden der er gået 2 år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit GSK-fag senere, koster det kr. 550 pr. fag. Reglerne for egenbetaling er ens uanset hvor, du tager  gymnasiale suppleringsfag.

Kontakt os

Har du spørgsmål til optagelse, opstart, tilmelding eller andet praktisk omkring gymnasial supplering, er du velkommen til at kontakte vores kursussekretær Marianne Aalykke. Har du spørgsmål til undervisningen fx indhold og struktur, er du velkommen til at kontakte GSK-koordinator Ida Holm Iversen. 

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk

Ida Holm Iversen

Koordinator & underviser, Gymnasial Supplering Telefon: 65 45 25 19 Mail: idai@tietgen.dk