English

Lederuddannelse - hotel og restauration

Du får en grundlæggende lederuddannelse med udgangspunkt i eksempler fra din branche plus 2 undervisningsdage ekstra med LEAN, økonomi og personalejura.

Du får en grundlæggende lederuddannelse samt Lean, personalejura og en introduktion til økonomi. Hele uddannelsen sætter ledelse af et køkken, en restaurant eller en reception i centrum og kobler ledelsesteorier med praktiske eksempler fra branchen.

Uanset om du arbejder som restaurantchef, køkkenchef, receptionschef, souschef eller har et ønske om at blive leder, vil du med denne grundlæggende lederuddannelse få praksisnære ledelsesværktøjer, som du umiddelbart kan anvende i dit job.

Indhold

Lederuddannelsen varer 15 dage, og er fordelt på 6 moduler, som gennemføres over 3 måneder. På uddannelsen veksler vores undervisere mellem korte teoretiske oplæg, cases og praksisnære opgaver med udgangspunkt i eksempler fra din dagligdag. Mellem modulerne arbejder du med en udfordring fra din egen hverdag, så du på denne måde får bygget bro mellem teori og praksis. 

Modul 1: Kommunikation i ledelse og Lean-opstart (2 dage + 1 dag)
Modul 2: Ledelse og samarbejde (3 dage)
Modul 3: Situationsbestemt ledelse (2 dage)
Modul 4: Økonomistyring i handelsvirksomheden (2 dage)
Modul 5: Lean og personalejura (1 dag + 1 dag)
Modul 6
: Konflikthåndtering og svære samtaler (1 dag + 2 dage)

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Kold College.

Udbytte

Du bliver bevidst om din rolle som leder og får indsigt i, hvad der er god ledelse, ligesom du lærer at anvende forskellige lederstile og metoder. Du bliver fortrolig med de grundlæggende ledelsesredskaber, får redskaber til at sikre god kommunikation på alle niveauer, trænes i at løse konflikter og gennemføre vanskelige samtaler. Du får desuden indsigt i økonomistyring - herunder budget og regnskab samt til lean. 

Målgruppe

Uddannelsen er skræddersyet til nyudnævnte og kommende ledere eller erfarne ledere, der har brug for nye input, eller som ønsker et brush-up kursus. Lederuddannelsen er lavet specielt til dig, som er restaurantchef, køkkenchef, receptionschef, souschef eller tilsvarende inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Forudsætninger

Der kræves ingen konkrete forudsætninger for at kunne deltage på den grundlæggende lederuddannelse. 


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 2.338,00
Højtuddannet: kr. 9.367,50