English

Du kan ikke gemme dig i hjørnet

"I starten var det grænseoverskridende, at man selv var "på". Men du finder hurtigt ud af, at det er et stort plus, for uddannelsen gavner i høj grad én selv og er ikke kun møntet på ens arbejdsfunktion." Sådan siger lagerchef fra Harald Nyborg, Søren Andersen.

Stort udbytte både i arbejdslivet og privat

Ordene kommer fra Søren Andersen, som er lagerchef i Harald Nyborg. "Uddannelsen har givet mig nyttige værktøjer og en evne til at "læse" mennesker – og ikke læse mod en person men læse med dem, så at sige. NLP lederuddannelsen har også givet mig en større forståelse for, hvordan jeg spørger ind mere præcist. Jeg har fået en større tydlighed, ro og overblik. En sjov effekt af uddannelsen er, at mine kolleger og omgangskreds siger, at jeg er blevet mere glad," fortæller Søren.

Søren fortæller videre: "Jeg er nok på en anden måde nu end før og er mere fokuseret på at spørge, undersøge og være til stede i nuet. Privat har jeg prøvet spørgeteknikken af på børnene, og vi har da haft små gode snakke om, hvorfor der for eksempel er noget, man ikke gider. "Far - du er ikke i skole" kommer det så, men det betyder jo faktisk, at jeg anvender redskaberne som en naturlig del af hverdagen."

Som lagerchef har Søren sendt alle sine mellemledere på vores grundlæggende lederuddannelse, og havde også selv et ønske om at videreuddanne sig og gerne en kombination af personlig udvikling og personaleledelse. Efter en samtale med en af vores vejledere faldt valget på NLP lederuddannelsen: "I min personaleledelse er dét at kunne tyde signaler og kende til og anvende forskellige spørgeteknikker meget væsentligt," fortæller Søren.

BEDRE STYR PÅ KOMMUNIKATIONEN

Søren kommer med et par konkrete eksempler på, hvordan han bruger den nye viden på jobbet: "Jeg bruger dét, jeg har lært i mange forskellige sammenhænge både i den hurtige samtale på gangen, ved møder og i forbindelse med MUS, hvor der også er fokus på de blødere områder i forhold til samarbejdet blandt kolleger."

"Jeg bruger nogle af redskaberne mere end andre, men der er jo også ting jeg altid har gjort, og som jeg nu har fået en teori bag. Jeg har også fået øjnene op for, hvornår og hvorfor kommunikation går galt og kan meget bedre styre retning og udbytte af samtalerne ved hjælp af de rigtige spørgsmål."

AT OVERSKRIDE GRÆNSER MED STORT UDBYTTE

Søren fik sig også både overraskende og grænseoverskridende oplevelser på uddannelsen. Han fortæller: "Det var i starten grænseoverskridende, at man selv var "på". Du kan ikke gemme dig i hjørnet. Det finder du hurtigt ud af er et stort plus, for uddannelsen gavner i høj grad én selv og er ikke kun møntet på ens arbejdsfunktion."

"Det vigtige indblik, som uddannelsen giver i andre mennesker, mærkede vi tydeligt i de gruppeøvelser og sessioner, som var led i uddannelsen. Man lærer hinanden rigtig godt at kende igennem i alt 25 timers struktureret gruppesamvær og opbygger en stor tillid sammen, kommer flere lag ned og får vendt mange vigtige emner. Vi var alle ledere men inden for vidt forskellige brancher og med forskellige baggrunde. Det var spændende at få mulighed for at dele erfaringer på kryds og tværs."

"Et ekstra plus var også, at der i uddannelsen var indlagt muligheden for én-til-én coaching. Det gav mig rigtig meget at sætte mig selv i centrum og i spil."

SØRENS ANBEFALING TIL ANDRE LEDERE

Søren er kommet langt i sin personlige udvikling i kraft af uddannelsen og slutter med at give sine 3 bedste grunde til, at ledere skal udvikle sig gennem NLP lederuddannelsen:

1. Du lærer at præcisere dine spørgsmål og får dermed et større udbytte ud af din personaleledelse og generelt i hverdagen.

2. Du får en større ro, et overblik og en tydelighed som leder.

3. Og ja – så bliver du bare mere glad!