English

Planen er indfriet

"Dét med, at der ikke er en decideret facitliste for uddannelsen, kan måske virke som en forhindring for virksomhederne. den forventning havde jeg også og jeg lavede en konkret plan - og den er allerede blevet indfriet," Bent Rosenholm, salgskonsulent hos GASA Group.

Ord, der tænker og slukker

Bent Rosenholm er salgskonsulent hos GASA Group og bruger den nye viden fra NLP lederuddannelsen aktivt hver dag i sit salgsjob: "For eksempel i situationer, hvor jeg er besøger en kunde første gang. Jeg er i min dialog med kunden meget opmærksom på, hvilke ord, der enten tænder eller slukker kunden, hvilke behov kunden har og hvilken virkelighed, kunden oplever. Når jeg har skabt det fundament af viden og skabt relationen, kan jeg nemmere og langt mere effektivt målrette min kommunikation med kunden fremover og fastholde en god og udbytterig relation," fortæller Bent.

"Det samme er tilfældet, når jeg håndterer henvendelser fra utilfredse kunder. I stedet for at forsvare mig skal jeg se det positive i henvendelsen, for her er der en mulighed for at handle proaktivt på det."

"I det hele taget skaber jeg bedre resultater med min NLP bagage, for jeg er ikke bange for at tabe. Jeg er ikke bange for at miste en ordre og jeg er ikke bange for at spørge ind. Jeg ved, at det virker i praksis og jeg kan se, at de målbare mål jeg i forlængelse af min uddannelse satte mig også bliver opfyldt."

Bent Rosenholm er overhovedet ikke i tvivl om, hvad han har fået ud af NLP lederuddannelsen. Han kan se, at den nye viden og hans anvendelse af NLP i sit salgsarbejde, giver målbare resultater på virksomhedens bundlinje - samtidigt med, at det personligt giver ham stor værdi.

Bent har taget en del lederuddannelser, hvor NLP elementer har indgået og har også taget nogle grundlæggende NLP moduler på SDU.  På vores NLP lederuddannelse fik Bent mulighed for at få sammenkædet hans viden og få overblik over de forskellige redskaber, han efterhånden kendte. 

STØRRE RUMMELIGHED OG EMPATI

"NLP lederuddannelsen har givet mig en bedre forståelse for hvilke kommunikative redskaber, jeg skal bruge i hvilke situationer. Jeg har fået en større rummelighed og empati og er frem for alt undersøgende og nysgerrig på de mennesker, jeg møder i mit arbejde og privat," fortæller Bent.

"Jeg bruger det både i mit salgsarbejde og som menneske. For eksempel dét at tage kritik som positiv feedback og ikke se det som et personligt angreb og reagere ureflekteret."

PLAN ER BLEVET INDFRIET

Bent lavede en konkret plan for, hvad han ville med uddannelsen - og den er til fulde blevet indfriet. Han supplerer:

"Dét med, at der ikke er en decideret facitliste i uddannelsen, kan måske virke som en forhindring for at synliggøre uddannelsens konkrete udbytte for virksomhederne, for det er jo tit ens arbejdsgiver, der skal se fornuften i uddannelsen for medarbejderen, og der er klart en forventning om, at investeringen skal kunne ses på bundlinjen."

"Tro mig - den forventning havde jeg også og jeg lavede en konkret plan - og den er allerede blevet indfriet."

MANGFOLDIGHED GIVER GOD SYNERGI

Bent var overrasket over alt dét, der skulle nås uden for uddannelsens rammer. Hele koordineringen omkring, hvornår man skulle mødes og de timer, der skal lægges i uddannelsen. Han pointerer, at det er vigtigt, at der er forventningsafstemt på forhånd, så alle ved, hvad der kræves. Igen, uddannelsen skal kunne forenes med, at man passer sit arbejde. 

"Der kan være store forskelle på, hvad man kan nå i løbet af en arbejdsdag og hvad kun kan nås, hvis aftener og et par weekender tages i brug. Heldigvis er der meget stor grad af fleksibilitet fra underviserens side." 

"Mangfoldigheden på holdet ser jeg som et stort plus. Det giver en god synergi og giver også mulighed for at kunne stille sig til rådighed for andre på en mere engagerende måde end på almindelige kurser. Det giver god energi," konkluderer Bent.

NLP PÅ SKOLESKEMAET

Hvis det stod til Bent, skulle NLP på skoleskemaet i folkeskolerne. 

"Alle skulle lære de her værktøjer at kende. I skulle da have mindst tre hold kørende, og stod det til mig, skulle det på skoleskemaet i folkeskolerne. Hvad enten du er service- eller produktionsmedarbejder eller leder, så handler det om at kunne kommunikere bedre og mere bevidst med kolleger, kunder eller medarbejdere, for at opnå de resultater, du går efter. En grundlæggende nysgerrighed og et ønske om at skabe relationer er det nødvendige udgangspunkt." 

Bent slutter interviewet: "Jeg kan se, at min viden og anvendelse af NLP redskaberne giver målbare resultater på min virksomheds bundlinje og samtidig giver det mig personligt stor værdi."