English

Anvendelse af periodisk beregning og registrering

Bogføring af løn, afskrivninger og salg af inventar

På dette kursus lærer du at anvende periodisk beregning og bogføring i forbindelse med løn, afskrivninger og køb og salg af inventar.

Indhold

  • Lønsedlens dele
  • Bogføring af løn, ATP mv.
  • Afregning af skat, AMP og ATP
  • Beregning af afskrivninger efter den lineære metode eller saldometoden
  • Bogføring af afskrivninger
  • Beregning af fortjeneste eller tab ved salg af inventar
  • Bogføring af salg af inventar

Udbytte

Du får kendskab til en simpel lønseddels opbygning og kan foretage bogføring af løn

Du får kendskab til Skat's digitale lønregister, E-indkomst.

Du lærer at beregne og bøgføre de årlige afskrivninger vedrørende inventar efter den lineære metode eller saldometoden.

Du kan også beregne tab eller fortjeneste ved salg af inventar.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

Forudsætninger

Ingen, men en fordel hvis du har kendskab til debet/kredit.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 252,00
Højtuddannet: kr. 1.203,00