English

Bilagsbehandling med kasserapport

Registrering af dagligt forekommende bilag, udarbejdelse af kasserapporter.

På kurset lærer du at registrere daglige bilag i finansbogholderiet, om brugen af kasserapport, og du får kendskab til de mest almindelige momsregler samt afslutning af momsregnskab.

Indhold

  • bogføring af dagligt forekommende bilag
  • anvendelse af kasserapport
  • afstemning af kasse
  • bogføring med moms
  • afslutning af moms

Kurset indgår i følgende kursusforløb

Programversion

Microsoft Dynamics C5 2012

Udbytte

Du lærer at bogføre de mest dagligt forekommende bilag i et finansbogholderi i en handelsvirksomhed og får kendskab til de almindelige momsregler, herunder registrering og afslutning af det periodiske momsregnskab.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

Forudsætninger

Ingen.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 252,00
Højtuddannet: kr. 1.203,00