English

Debitorstyring

Debitorstyring, herunder opstilling af debitorpolitik og likviditetsstyring

På dette kursus lærer du om debitorstyring, lige fra udarbejdelse af debitorpolitik, inddrivelse af tilgodehavender samt den økonomiske betydning af effektiv likviditetsstyring.

Indhold

  • Kendskab til debitorers betydning for virksomhedens likviditet samt opstilling af en debitorpolitik
  • Kendskab til kreditvurdering af nye og eksisterende kunder (basal regnskabsanalyse)
  • Anvendelse af debitormodul i et økonomisystem
  • Styring af betalingsbetingelser, kasserabatter og renteberegning
  • Tilrettelæggelse af rykkerprocedurer
  • Kendskab til muligheder for inddrivelse af tilgodehavende
  • Bogføring af tab på debitorer

Udbytte

Du vil efter kurset have kendskab til virksomhedens debitorstyringen, herunder debitorpolitik, kreditvurdering og rykkerprocedurer.
Du lærer at bruge relevante elementer af debitormodulet i et økonomistyringssystem samt bogføre tab på debitorer.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med debitorstyring, herunder oprettelse af debitorer, kreditvurdering, rykkerprocedurer, rentetilskrivning og betalings- og leveringsvilkår.

Forudsætninger

Ingen, men en fordel hvis du har kendskab til debet/kredit.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 252,00
Højtuddannet: kr. 1.203,00